Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
dd
1.Θα πρέπει να εξετασθεί αρχικά η εφαρμογή της κινητικότητας σε προαιρετική βάση, με ΑΡΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ όπως πχ.η 10ετής παραμονή σε παραμεθόριο μετά από μετάταξη (άλλωστε έχουν καταργηθεί σχεδόν όλα τα προνόμια που υπήρχαν) ή η δυνατότητα μετάταξης μετά από 5 χρόνια.Το σύνολο των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη θέσεων και οι αιτήσεις των υπαλλήλων να διαχειρίζονται από το ΑΣΕΠ μέσω αξιοκρατικού συστήαμτος. Μ΄αυτό τον τρόπο αίρεται η πολύχρονη επαγγελματική στασιμότητα και δίνεται η δυνατότητα να εργασθούν πολλοί υπάλληλοι τόσο σε θέσεις που ανταποκρίνονται στα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τους, όσο και σε τόπους των βιοτικών συμφερόντων τους.2. Τα τυπικά προσόντα δεν είναι «πανάκεια». Αν δεν συνοδεύονται και από ουσιαστικά προσόντα δεν οδηγούν πουθενά.Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει συνδυασμός και των δύο. Άλλωστε και στον ιδιωτικό τομέα κανένας εργοδότης δεν «εστιάζει» απλά και μόνο στα πτυχία σου αλλά και στον τρόπο διαχείρισης των απαιτήσεων της εργασίας σου.3. Θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρισθεί η προυπηρεσία του ιδιωτικού τομέα δεδομένου ότι αυτή έχει προσμετρηθεί από τον ΑΣΕΠ και σε κάθε περίπτωση ο υπάλληλος με προυπηρεσία δεν είναι «νεοεισερχόμενος» στην αγορά εργασίας.