Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χουρδάκης Ευστράτιος
Με αφορμή το συγκεκριμένο άρθρο, με το οποίο γίνεται σε διάστημα 14 μηνών αντικατάσταση της ίδιας διάταξης για τρίτη φορά, επισημαίνονται τα εξής:Με το ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54Α’/14-3-2012) αντικαταστάθηκε η περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007. Η ίδια περίπτωση ρυθμίστηκε διαφορετικά (αντικαταστάθηκε) με το ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’/12-11-2012) και αντικαθίσταται εκ νέου με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου (Απρίλιος 2013).Ο νομοθέτης μπορεί να έχει λόγους να τροποποιεί και να αντικαθιστά ρυθμίσεις που δεν επιτυγχάνουν το σκοπό τους. Όμως, αν κατά την ψήφιση του ν.4057/2012 εφαρμόζονταν τα καθοριζόμενα στο ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34 Α’/23-2-2012) «Αρχές καλής νομοθέτησης», περί ανάλυσης των συνεπειών της όποιας ρύθμισης, περί διοικητικών βαρών, περί ασφάλειας δικαίου, περί στάθμισης των εναλλακτικών επιλογών ρύθμισης κ.ο.κ. δεν θα εμφανίζονταν ο νομοθέτης να παλινδρομεί μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων, χωρίς ανάλυση, χωρίς τεκμηρίωση και εν τέλει χωρίς ξεκάθαρο στόχο. Έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο της διαβούλευσης, δεν γνωστοποιούνται οι ειδικότεροι λόγοι που επιβάλλουν στον νομοθέτη την εκ νέου αντικατάσταση της όποιας περίπτωσης μιας συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης. Συνέπεια αυτού, είναι να μη γνωρίζουν αυτοί που καλούνται να το ψηφίσουν (ή να πουν την άποψή τους) τούς λόγους για τους οποίους οι προηγούμενες τροποποιήσεις (αντικαταστάσεις) δεν πέτυχαν το σκοπό τους, και τι είναι αυτό που διορθώνεται ώστε να διασφαλιστεί, εν τέλει, η επίτευξή του. Με τον τρόπο αυτό δεν εστιάζεται η προσοχή του νομοθέτη (ή του συμμετέχοντος στη διαβούλευση) στο κρίσιμο εκείνο στοιχείο που δεν ελήφθη υπόψη κατά τις προηγούμενες τροποποιήσεις – αντικαταστάσεις, το οποίο λαμβάνεται υπόψη με το νέο σχέδιο νόμου.Η αποτίμηση των προηγούμενων ρυθμίσεων, ο εντοπισμός και η ανάλυση συγκεκριμένων αστοχιών και η εστίαση στην διόρθωσή τους, θα επέτρεπε σε όλους να συμβάλουν με την άποψη (ή την ψήφο) τους στη διαμόρφωση της βέλτιστης ρύθμισης, η οποία θα είναι επικεντρωμένη στην επίλυση των συγκεκριμένων αστοχιών και ασαφειών που επιδιώκεται να αρθούν.
 
 
Georgia Soulioti
Κάτω τα χέρια σας από τους διοριστέους μέσω ΑΣΕΠ!Είναι οι μόνοι που πέρασαν στο δημόσιο με το σπαθί τους!Διώξτε την χαμηλή στάθμη δημοσίων υπαλλήλων που δεν είναι ικανοί για να προσφέρουν στο δημόσιο και κρατείστε τους ικανούς, άξιους, μορφωμένους δημοσίους υπαλλήλους!
 
 
Αντώνης
1.Θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση για τις αναρρωτικές άδειες συνεπεία εργατικών ατυχημάτων.2.Θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψη, ότι οι υπάλληλοι θα εργάζονται ως τα 67 τους πλέον και ότι οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών αρρωσταίνουν συχνότερα , για να μην πω ότι θα πνέουν τα λοίσθια μέσα στους εργασιακούς τους χώρους.3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 56, να προστεθεί και από διευθυντή κέντρου υγείας και διευθυντή ιδρύματος ΙΚΑ.4. Στην παράγραφο 3δ του άρθρου 56, να προστεθεί και από ιδιωτικό νοσοκομείο ( είναι γνωστό ότι η λίστα αναμονής για εγχείριση ορθοπεδικής φύσης π.χ σε δημόσια νοσοκομεία, ξεπερνά το 10μηνο, οπότε υποχρεωτικά κάποιος οδηγείται στα ιδιωτικά).5. Το νομοσχέδιο μπορεί ( αν θέλετε επιβάλλεται) να είναι αυστηρό, δυστυχώς όμως, έχει στοιχεία που το χαρακτηρίζουν ανάλγητο και ανήθικο.
 
 
A.X.
Στοχοθεσία γίνεται όταν υπάρχει επαρκές προσωπικό να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.Υπηρετώ 17 χρόνια σε ασφαλιστικό ταμείο. Όταν μετά τις καταργήσεις των κενών οργανικών θέσεων με τους ν.3655/2008 και ν.4024/2010 και τις αποσπάσεις σε κόμματα, υπουργεία κ.α. ρουσφέτια απέμειναν ελάχιστοι υπάλληλοι, με αποτέλεσμα να στελεχώνονται τα τμήματα ενός Οργανισμού Διοικητικής Οργάνωσης που δεν έχει αλλάξει από το 1958 με έναν προϊστάμενο και ίσως και ένα υπάλληλο, όταν δεν προλαβαίνουν να διεκπαιρεώσουν τα αυτονόητα δηλαδή να εξυπηρετήσουν το κοινό, να εκκαθαρίσουν συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, όταν έχουν επιστρατεύσει όλα τα συστήματα outsourcing για να εκκαθαρίζουν δαπάνες και να κλείνουν ισολογισμούς, τι είδους στοχοθεσία να τεθεί; Να κάνουμε περισσότερες συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες; Να μην αρρωσταίνουμε και να μην παίρνουμε κανονικές άδειες για να λειτουργούν υποτυπωδώς τα τμήματα;Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2010 περισσότερα από τα μισά τμήματα του Ταμείου έπρεπε να είχαν καταργηθεί, αλλά μπορεί να καταργηθεί το Τμήμα Συντάξεων; Θέλετε και Ετήσιο Πρόγράμμα Δράσης Επίτευξης Στόχων και Συμβόλαια Αποδοτικότητας. Αλήθεια γνωρίζετε τι πραγματικά συμβαίνει στα Ασφαλιστικά Ταμεία; Ή απλά ασχολείστε με τη μετάφραση των σχεδίων νόμου που σας δίνουν για ψήφιση;
 
 
Κατερίνα
Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης, και όσοι προϊστάμενοι τοποθετηθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου χωρίς έγκριση υπηρεσιακού συμβουλίου να μην πληρώνονται το επίδομα θέσης ευθύνης.Αυτό για να μην γίνεται κατάχρηση και καθυστερεί για ευνόητους λόγους, η αποστολή στο υπηρεσιακό συμβούλιο των κρίσεων.