Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Φαντάζομαι ότι η κινητικότητα θα αφορά και υπαλλήλους Δήμων και όχι μόνον της Περιφέρειας ή των Υπουργείων.Επειδή προέρχομαι από Υπουργείο (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) κατόπιν με διαπιστωτική πράξη Νομάρχη μετατάγην οριστικά και αμετακλήτως στην Νομαρχία και από 1-1-11 πάλι με υποχρεωτική μετάταξη ονομαστήκαμε Δημοτικοί υπάλληλοι (καθώς η αρμοδιότητα περιήλθε στον Δήμο)Κατά τις επανελλειμένες προσπάθειές μου για μετακίνηση σε άλλη Υπηρεσία (όχι στον Δήμο) συναντώ τείχος το ΟΧΙ του Δημάρχου.Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η διάθεση του υπαλλήλου να προσφέρει από άλλο πόστο (ΝΑΙ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ).Είναι κρίμα να σκλαβώνονται και να εγκλωβίζονται υπάλληλοι σε θέσεις που δεν έχουν καμία προοπτική ούτε το δέλεαρ της κατάληψης μιας θέσης ευθύνης. Απελευθερώστε τους και φτιάξτε <> συμβούλια που θα τους κρίνει.