Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
gthomakos
Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι.Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει..Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει..Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.. ! Οποιαδήποτε κινητικότητα θα πρέπει γίνεται αφού εκτιμηθούν πρώτίστως η οικογενειακή κατάσταση και τα βιοτικά συμφέροντα του υπαλλήλου και κατόπιν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Γιατί οι περισσότερες απο αυτές τις «υπηρεσιακές ανάγκες» δεν θα είχαν μείνει ανικανοποίητες αν κάποιοι άρχοντες κάναν την δουλειά τους σωστά, αν επιδείκνυαν την πρόνοια ενός συνετού οικογενειάρχη.Τουλάχιστον αφού παρετε την απόφαση να θυσιάσετε,πιθανώς, έναν άνθρωπο στέλνοντάς τον στου διαόλου τη μάνα , μακρια απο παιδί και οικογένεια, θα πρέπει να είσασταν υποχρεωμένοι να διατάξετε και πειθαρχικό έλεγχο για να καταδείξει με ποιανού υπαιτιότητα , αμέλεια ή παράλειψη δημιουργήθηκε η εν λόγω ¨»υπηρεσιακή ανάγκη»