Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΩΣΤΑΣ
Με τις προηγούμενες ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ του 2011 ( χωρίς πραγματικά ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ αφού παραμείναν οι ΠΑΛΙΟΙ με τα περισσότερα χρόνια σε ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ … και που γνωρίζουμε όλοι πως την είχαν ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ την ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ )ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ μέχρι και ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ … εδώ και 2,5 ΧΡΟΝΙΑΤώρα που έχουν κενωθεί … μα πάρα πολλές θέσεις ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ επινοούνε ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ τροποποιώντας και την § 4 του άρθρου 87 του ν. 3839/2010 η τροποποίηση του οποίου ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ‘’ …ή σε ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ άλλο υπάλληλο … εφ΄οσον διαθέτει τα νόμιμα ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την επιλογή σε ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ‘’Δικό μου παράδειγμα : Για μια θέση ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ που προβλέπει ο οργανισμός κατηγορίες Π.Ε. και Τ.Ε. και Δ.Ε. Για αυτήν την θέση υπάρχουν δυο υπάλληλοι .α) Ένας Π.Ε. με 2 μεταπτυχιακά , 2 ξένες γλώσσες , γνώσεις υπολογιστή και 10 χρόνια προϋπηρεσία και β) ένας Δ.Ε. με μόνο 11 χρόνια προϋπηρεσία. Και οι δυο ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ τα ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( πάνω από 2 έτη προϋπηρεσία ) … να ΥΠΟΘΕΣΩ : 1.- πως ο β) αν είναι ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΜΑΤΟΣΚΥΛΟ θα … ???2.- και αυτός θα είναι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ τουλάχιστον για μια ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ …ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΟΥ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ …΄΄ ΟΥΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΄΄ κλείνοντας να σας θυμίσω πως ο ν. 3839/2010 ΄΄ επιλογής προϊσταμένων … με ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ … ) θα είναι ο μοναδικός που ΗΡΘΕ … και ΑΠΗΛΘΕ ΧΩΡΙΣ να ΕΠΙΛΕΞΕΙ με τα ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ του ΚΡΙΤΗΡΙΑ … ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥΣ . ΥστερόγραφοΜΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑΤΕ και σας ΕΧΟΥΜΕ ΣΙΧΑΘΕΙ
 
 
Κατερίνα Καστανιά
Kατά την συγχώνευση των ΔΟΥ ανα την Ελλάδα όσες ΔΟΥ βρίσκονταν στην παραμεθόριο και μετακινήθηκαν σε περιοχή που είναι επίσης παραμεθόριος εξακολουθεί να ισχύει η δεκαετής δέσμευση των υπαλλήλων τους στην νέα περιοχή που μεταφέρθηκαν ενώ ΔΟΥ που μετακινήθηκαν πχ στην Αττική σταμάτησε η δεσμευσή τους. Όμως στις περιπτώσεις των νησιών οι υπάλληλοι μετακινούνται π.χ.από την Ικαρία στην Σάμο, από την Λήμνο στην Μυτιλήνη(6 ώρες με το πλοίο),από την Τήνο στην Σύρο οπού είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν το υπόλοιπο της δεσμευσής τους χωρίς προφανώς να έχουν εντοπιότητα στην νέα περιοχή επειδή δεν υπήρχε μέχρι σήμερα νομοθετική ρύθμιση για τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών.Να συμπεριληφθεί η πρόβλεψη σε τέτοιες περιπτώσεις συγχωνεύσεων να επιτρέπεται σε όλους τους υπαλλήλους η αποδεσμευσή και η μετακίνησή και όχι κατά τύχη αναλόγα με το που καταλήγει η υπηρεσία να μετακινήθει.
 
 
Ι.Ι.
κινητικότητα και σύστημα προαγωγών: πλήρης ελευθερία στην κινητικότητα των επιλεγέντων προισταμένων, φυσικά με αίτησή τους και με κριτήριασε οποιαδήποτε υπηρεσία και σε οποιαδήποτε περιοχή επιλέξουν.( χωρίς καμμία δέσμευση, δηλαδή κατάργηση δεμσεύσεων δεκαετίας ή πενταετίας απο άλλη μετάταξη καθώς έχουν εκλείψει οι λόγοι παραμονής λόγω κατάργησης δικαιωμάτων ή λόγω κατάργησης δημοσίων υπηρεσιών στις οποίες είχαν υποχρέωση να υπηρετήσουν όταν τοποθετήθηκαν- η υποχρέωση είναι στην υπηρεσία τοποθέτησης που οι ίδιοι ζήτησαν και όχι σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, σε άλλη πόλη, άρα αν καταργηθεί η υπηρεσία τοποθέτησης καταργείται και η υποχρέωση παραμονής) άμεση δημοσιοποίηση των κριτηρίων και των μορίων για τα προσόντα(πτυχία,βαθμός,μεταπτυχιακά,διδακτορικά,επιμορφώσεις,επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια,αρθρογραφίες σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση επιτροπής,συγγραφικό έργο,μελέτες σε σχετικά αντικείμενα,συμμετοχή σε συνέδρια,επιτροπές, ξένες γλώσσες, χρόνια υπηρεσίας κ.α. ) και καθορισμός του πότε θα εκδοθεί το Π.Δ. για τα κριτήρια.
 
 
τιφις
Για το άρθρο 3, κινητικότητα υπαλλήλων: άποψή μου (πιστεύω κ πάρα πολλών άλλων) είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά σειρά τα εξής: 1) η προσωπική θέληση- η οικογενειακή κατάσταση+κοινωνικά κριτήρια(τόπος , περιοχή συμφερόντων κλπ) όσων επιθυμούν να μετακινηθούν,2)οι ανάγκες των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών,3) η σιγουρη τοποθέτηση του κάθε μετακινούμενου,4) ευελιξία σε περιπτώσεις αμοιβαίας μετάθεσης,5) να μην είναι η κινητικότητα δικαιολογία για διαθεσιμότητα=ταμείο ανεργείας=απόλυση του κάθε υπό κίνηση υπαλλήλου (πράγμα που καταδικνύει αναξιόπιστο Υπουργείο-Κυβέρνηση)και μάλιστα όσων έχουν τα περισσότερα έτη ασφάλισης,6) και αν είναι να συμβεί το ανωτέρω 5, τότε ας δοθούν κάποια πλασματικά έτη σε όσους θέλουν 2-3-4 για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα, να αποχωρήσουν όσων εργάζονται στο Δημόσιο ασφαλισμένων σε όλα τα ταμεία (Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Τραπεζών, κλπ) και να επιτευχθεί ο ζητούμενος (απο την τρόϊκα) στόχος, χωρίς ψευτοδιλήματα κ τερτίπια, και όπως κ αν ονομάζουμε-δικαιολογούμε τις κινήσεις αυτές.
 
 
zarko
Να συμπεριλάβετε στο νόμο την απόφαση 34/2012 του ελεγκτικού συνεδρίου για την αναπλήρωση τμηματαρχών. Να επιστραφεί το επίδομα ευθύνης και να μη μετρήσουν τα μόρια στις κρίσεις. (απόσπασμα παραθέτω παρακάτω).……Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων των δημόσιων υπηρεσιών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α., τελεί σε συνάρτηση με τη νόμιμη επιλογή και τοποθέτησή τους στις θέσεις αυτές. Ειδικότερα, οι προϊστάμενοι διευθύνσεων και τμημάτων επιλέγονται από το οικείο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) ή το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στη συνέχεια τοποθετούνται στις θέσεις αυτές για πέντε (5) έτη, με απόφαση του οικείου οργάνου. Αν οι θέσεις αυτές κενωθούν πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθούν νέες, οι νέοι προϊστάμενοι επιλέγονται από το οικείο Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κατά ρητή επιταγή του νομοθέτη, μέσα σε ένα μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, καθήκοντα αναπληρωτή ασκεί εκείνος που πληροί τις οριζόμενες στο άρθρο 87 του Κώδικα προϋποθέσεις, ο οποίος και δικαιούται από την έναρξη της αναπλήρωσης το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα ευθύνης. Επομένως, σε περίπτωση σύστασης ή κένωσης θέσης προϊσταμένου, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, εντός του οποίου επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να επιλεγεί ο νέος προϊστάμενος. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος, ακόμα και αν η θέση προϊσταμένου παραμένει κενή, λόγω μη κίνησης ή μη ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας πλήρωσής της, η άσκηση των σχετικών καθηκόντων εκ μέρους του αναπληρωτή είναι μη νόμιμη, με συνέπεια αυτός να μην δικαιούται και το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης (πρβλ. Πράξεις Ι Τμ. Ελ. Συν. 206/2011, 43/2010, 170/2009, 35, 22/2008)…