Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ελένη
Κύριε υπουργέ, κακώς απορρίψατε όλες τις ενστάσεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων. Και κυρίως χωρίς πρώτα από όλα να έχετε πραγματοποιήσει μια αξιολόγηση αυτών. Δεν εξετάσατε, ούτε οικογενειακές καταστάσεις, ούτε τίποτα. Και τώρα κάποιοι από μας καλούμαστε να μεταναστεύσουμε στην ίδια μας την χώρα αφήνοντας πίσω μας, τις ζωές μας για ένα μισθό που με το ζόρι μας επιτρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς.