Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης
Να υφίσταται η δυνατότητα να υπαχθούν στην κινητικότητα και μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Άσφαλειας οι οποίοι είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) και διαθέτουν τίτλους σπουδών συναφούς αντικειμένου με τη θέση π.χ. Απόφοιτος οικονομικής σχολής να μπορεί να μεταταχθεί στην εφορία ή ευρύτερα σε υπηρεσίες οικονομικού αντικειμένου. Κατά αυτόν τον τρόπο θα μειώθει το προσωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Άσφαλειας και θα στελεχωθούν υπηρεσίες του Δημοσίου με πτυχιούχους.