Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΜΑΡΙΝΑ
Επιβάλλεται να υπάρξει μέριμνα για τη μεταφορά σε άλλες υπηρεσίες όσων υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. που καταργούνται ή συγχωνεύονται διορίστηκαν μέσω ΑΣΕΠ. Προφανώς δεν αποτελούν την πλειοψηφία του προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αλλά η απόλυση έστω και ενός ΑΣΕΠίτη είναι σε συμβολικό επίπεδο η χειρότερη νάρκη στην όποια προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης στο δημόσιο, όσο οργανωμένη και να είναι.