Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΥΛΟΣ
Όπως είναι διατυπωμένη η διάταξη δίνεται η δυνατότητα με Κοινή Υπουργική Απόφαση να κλείνουν και Δημοτικές Επιχειρήσεις.Είναι δυνατόν να παρεμβαίνουν Υπουργοί στη λειτουργία της Τ.Α.; Τα Δημοτικά Συμβούλιο συστήνουν Δημοτικές Επιχειρήσεις και οι υπουργοί θα τις καταργούν;Η διάταξη αυτή δεν στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της Τ.Α. αλλά στη διάλυσή της. Καταργούν οργανισμούς και Δημοτικές Επιχειρήσεις χωρίς την γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων.Με τον Καλλικράτη έμειναν δύο δημοτικές επιχειρήσεις σε κάθε δήμο. Μία κοινωφελής και μία ΔΕΥΑ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης). Τον εκσυγχρονισμό που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα έγινε ήδη στην Τ.Α. με τον Καλλικράτη. Εκτός αν θέλουν να τις κλείσουν κ’ αυτές και να επανέλθουν οι δήμοι στην προ της μεταπολίτευσης εποχή που το μόνο που θα έκαναν είναι να εκδίδουν πιστοποιητικά και να μαζεύουν τα σκουπίδια.Αν υπάρχουν σήμερα κάποιοι φορείς που είναι κοντά στους δοκιμαζόμενους πολίτες είναι φορείς της Τ.Α.Ας αφήσουν λοιπόν την Τ.Α. να λειτουργήσει και να εξυγιανθεί όπου είναι απαραίτητο, από εκείνους που έχουν την ευθύνη, τους αυτοδιοικητικούς.Άλλωστε πλέον είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν διότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χρεωμένοι Δήμοι μπαίνουν στο κόκκινο και είναι υποχρεωτική η εξυγίανση τους.Το σχέδιο νόμου είναι γραμμένο στο πόδι. Υπουργικές Αποφάσεις είναι δυνατόν να καταργούν νόμους!!Οι ΔΕΥΑ π.χ. έχουν ιδρυτικό νόμο τον 1069/80 που ψήφισε η Ελληνική Βουλή. Πως είναι δυνατόν να καταργούν ή να τροποποιούν νόμο με Υπουργικές Αποφάσεις;Ας αφήσουν λοιπόν την Τ.Α. και ας κοιτάξουν το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που υπολειτουργεί με ευθύνη των υπουργών.Πρόταση : Να εξαιρεθούν οι φορείς της Τ.Α. από την συγκεκριμένη ρύθμιση.
 
 
ακης
Το ΙΝ.ΕΠ. να θέσει σε λειτουργία ευέλικτο μηχανισμό ώστε να παρέχει υλικά στους εκπαιδευτές, αφού είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι σε μια σειρά σεμιναρίων. Ένα βιωματικό δεν σταματά στην αναπαραγωγή κάποιν φωτοτυπιων που μοιράζονται στους καταρτιζομενους.