Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
MATINA
Το «σε γενικές γραμμές» αόριστη έννοια για διάταξη. Πρώτη φορά το βλέπω σε νόμο.