Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σ.Ι.
Να ενημερώνονται οι υπάλληλοι αν στον εργασιακό τους χώρο υπάρχουν φορείς μεταδιδόμενων νοσημάτων (ηπατίτιδες κλπ).Ξέρω ότι πολλοί θα εναντιωθούν, αλλά το πρόβλημα είναι υπαρκτό.