Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ng
Η εγκυμοσύνη είναι φυσιολογικό φαινόμενο και όχι ασθένεια, επομένως διδεται άδεια απουσίας μόνο για περίοδο περί τον τοκετό. Επειδή η επαπειλούμενη κύηση έχει λάβει επιδημικές διαστάσεις στο δημόσιο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερα αυστηρή διαδικασία χορήγησης και διαπίστωσης.(π.χ. μόνο από νοσοκομειακές επιτροπές ειδικών στο αντικείμενο).
 
 
Μαρια Κορφιατη
Κύριε Υπουργέ, Παρακολουθώ τις προτάσεις όλων των συνδέσμων,για όλα τα υπουργεία και σχεδόν για όλα τα Νομοσχέδια. Εκείνο πού με κάνει να ανησυχώ είναι το μένος ορισμένων ανθρώπων εναντι άλλων οι οποίοι είτε είναι μεγάλοι σε ηλικία και βρέθηκαν στο Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα εδώ και πολλά χρόνια, οπότε δεν υπήρχε ΑΣΕΠ, ή έτυχε να εισαχθούν στις υπηρεσίες λόγω κάποιας γνωριμίας. Δεν φταίει κανείς. Η επόχή και οι συγκυρίες ήταν τέτοιες. Δεν φταίει ο κόσμος αν κάποιοι πολιτικοί δεν είχαν σωστές θεσεις για την πατρίδα μας και μας οδήγησαν εδώ πού βρισκόμαστε σήμερα.Δεν ρωτήσαμε ποτέ ούτε εμείς ούτε οι γονείς μας που βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα και περνούσαμε καλά.Δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ για την πορεία αυτού του κράτους και που το οδηγούν.Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ για την εκπαίδευσή μας,την κοινωνική κατρακύλα μας,τα νοσοκομεία μας και την κατασπατάληση στον τομέα της Υγείας. Γιατί περνάγαμε καλά όλοι, για να περνάνε καλλίτερα κάποιοι άλλοι. Αλλά ας έρθω στο θέμα μας. Οταν δημιουργήθηκε το ΑΣΕΠ, για εκείνη την εποχή ήταν σωστό.Σήμερα δεν είναι.Ολοι γνωρίζουμε πως λειτουργεί.Σήμερα θα πρότεινα να κλείσειή να λειτουργήσει σε συνεργασία με τη σχολή Δημόσιας Διοίκησηςη οποία θα πρέπει να προτείνει και άλλους τρόπους αξιολόγησης εκτός των εγκυκλοπεδικών γνώσεων Αλλωστε οι νέοι σήμερα κατέχουν 2και 3 πτυχία έκαστος, χωρίς όμως αυτό να τους κάνει πιό ικανούς από κάποιους που έχουν ενα πτυχίο.Και παρακαλώ πολύ μην αντιδράσει κανείς για το ΑΣΕΠ διότι έχω στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του.Ωστόσο οι επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ ας κάνουν λίγη υπομονή θα φύγουν αρκετοί υπάλληλοι και θα πάρουν τις θέσεις τους. Ομως όχι εμφύλιος μεταξύ μας.
 
 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΕΥΡΙΑ
Πιθανώς να συνίσταται μια επιτροπή από ένα πεπερασμένο συγκεκριμένο και καλά ορισμένο σύνολο ανάλογων γιατρών, προκειμένου να αποφεύγονται ταλαιπωρίες.Το γεγονός ότι εμπλέκονται στα διάφορα νοσοκομεία έλεγχοι, πχ για την υγεία των προσφύγων που ζητούν άδεια παραμονής, είναι μη-πρακτικό καθώς το θέμα χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας από το εν γένει σύνολο των ιατρικών εξετάσεων.Επίσης σχετικά με τα έγγραφα, προτείνεται το υποσύστημα αυτό να είναι αποκεντρικοποιημένο, καθώς και αυτοματοποιημένο για διευκόλυνση.(υποκειμενική άποψη)
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ
O υπάλληλος , πλην της ασθενείας που δηλώνει στην υπηρεσία του πριν την έναρξη της εργασίας του,ελέγχεται εάν ο προιστάμενος το κρίνει αναγκαίο, με ιατρό ελεγκτή.Η απουσία δεν μπορεί να παραταθεί πέραν των 4 εργάσιμων ή μη συνεχόμενων ημερών.Από 5 ημέρες μέχρι 1 μήνα αναρρωτικής αδείας, ο υπάλληλος οφείλει να προσκομίσει ιατρική γνωμάτευση περί της απουσίας του, που πρέπει να εγκριθεί από τον ελεγκτή ιατρό , προκειμένου να γίνει αποδεκτή.Πέραν του μηνός ο υπάλληλος πρέπει να νοσηλευθεί σε Δημόσιο Νοσοκομείο,που θα είναι αρμόδιο,εάν κρίνει απαραίτητο, να χορηγήσει αναρρωτική άδεια.Μεγάλη προσοχή και φειδώ πρέπει να δοθεί στις αναρρωτικές άδειες, λόγωεπαπειλούμενης κύησης.Οι αναρρωτικές άδειες πρέπει να χορηγούνται από την Γυναικολογική κλινική Δημόσιου Νοσοκομείου.Επίσης καταργείται η διάταξη του δικαιώματος του υπαλλήλου να λαμβάνει αναρρωτική άδεια σε μήνες ίση με τα χρόνια που εργάζεται,δεδομένου ότιη λήψη αναρρωτικής άδειας δεν αποτελεί δικαίωμα, αλλά αποτέλεσμα βεβαιωμένης ασθενείας.Ο συνολικός αριθμός ασθενειών και αναρρωτικών αδειών-καθ έτος-δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημερολογιακές ημέρες αθροιστικά,μετά δε την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος,ο υπάλληλος δικαιούται να ζητήσει άνευ αποδοχών, που η υπηρεσία θα κρίνει αν μπορεί να χορηγηθεί. Με τιμήΕυάγγελος ΡαφτόπουλοςΝομικός-ΟικονομολόγοςΕισηγητής ΕΚΔΔΑ
 
 
An
Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας τη στιγμή που δεν πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και εργονομίας στους χώρους εργασίας και που συμβαίνουν και εργατικά ατυχήματα ή που τα κτήρια είναι ακατάλληλα (με αμίαντο ή άλλα καρκινογόνα υλικά); Η κοινοτική οδηγία και η σχετική νομοθεσία αναφορικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων δεν μπορεί να μην εφαρμόζεται στο Δημόσιο. Τόσο οι ασθενείς όσο και τα Ατομα με αναπηρία μπορούν να προσφέρουν από κάποιο διαφορετικό πόστο, ενδεχομένως λιγότερο στρεσογόνο.Δεν μπορεί να απολύεται ο υπάλληλος, ο οποίος συνεπεία της εργασίας του (και γνωρίζω αρκετές τέτοιες περιπτώσεις),όπως έχει εξελιχθεί με το καθημερινό άγχος και την ανασφάλεια και τους εντατικούς ρυθμούς απασχόλησης λόγω της υποστελέχωσης, γιατί είναι μύθος ότι υπάρχουν υπεράριθμοι στο Δημόσιο, ασθένησε και χρειάζεται συστηματικά αναρρωτικές άδειες (π.χ. αυτοάνοσα, καρκίνος κ.λπ.), για να αναρρώσει ή να μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αποζημίωση του οφείλεται.Κάποια στιγμή θα πρέπει, επίσης, εκτός από τις αναρρωτικές ν’αρχίσουν να προσμετρώνται και οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ υπερωρίες που έχουν δουλέψει οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και να συνεκτιμώνται στην εξέλιξή τους ή στην παραμονή τους στην Υπηρεσία.