Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννος Γραμματίδης
Στά πλαίσια μιάς ανοιχτής κοινωνίας όπου τό ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη καί η επαγγελματική ακεραιότητα, είναι λάθος νά καταφεύγουμε στήν υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικών υγείας μόνο από τά δημόσια νοσοκομεία κλπ, καί νά μήν εμπιστευόμαστε τά ιδιωτικά νοσοκομεία ή τούς ιδιώτες ιατρούς. Θυμίζω οτι γιά τήν έκδοση αδείας οπλοφορίας, που είναι μείζονος σημασίας έγγραφο, ανάμεσα σέ άλλα στοιχεία, εμπιστευόμαστε τήν εκδοση σχετικού πιστοποιητικού υγείας από ιδιώτη ιατρό παθολόγο ή ψυχίατρο.