Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σ.Τ.
Θέλω να προσέξετε καλά αξιότιμε κ Υπουργέ, φίλες και φίλοι συνάδελφοι της δημόσιας διοίκησης αυτά που έχω να σας πω.Α) Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ελεγχθεί και να εξαλειφθεί ο τρόπος που λειτουργούν οι αιρετοί (περιφερειάρχες, δήμαρχοι) του ελληνικού κράτους. Αιτιολογώ τη φράση μου αυτή με το εξής απλό επιχείρημα… από την 1-1-2011 δηλαδή εδώ και 29 μήνες πολλές αν όχι όλες από τις περιφέρειες τις χώρας έχουν τοποθετήσει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες κατά το δοκούν χωρίς καμιά αξιοκρατική και διαφανή διαδικασία (κρίσεις επιλογής προϊσταμένων με υπηρεσιακά συμβούλια κατόπιν προκήρυξης) με την αιτιολογία της προσωρινής τοποθέτησης…. Που μόνο προσωρινή δεν ήταν διότι θα έπρεπε να είχαν συσταθεί υπηρεσιακά συμβούλια και να είχαν γίνει οι διαφανείς επιλογές. Το αντίκτυπο αυτό είναι η διαφθορά να συνεχίζεται και το κομματικό γαϊτανάκι καλά να κρατεί με αποτέλεσμα πχ ένας υπάλληλος ΠΕ με 14 χρονιά προϋπηρεσία, διδακτορικό, πλούσιο συγγραφικό έργο, ξένες γλώσσες, γνώσεις Η/Υ κλπ να είναι ουραγός αυτού του καλοστημένου κομματικού μηχανισμού… κατά τη ταπεινή μου άποψη πάντα.Β) Θέλω επίσης να τονίσω ότι δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε εμείς οι πιο νέοι δημόσιοι υπάλληλοι και ας περιμένουμε να δούμε τα πραγματικά κριτήρια κατάταξης όσων αφορά την πλήρωση θέσεων ευθύνης διότι πολύ φοβάμαι πως εκείνοι που διοικούν μέχρι και σήμερα, θα τους αφήσει το παραθυράκι ο νόμος που φαινομενικά τους κουρεύει μερικά χρόνια προϋπηρεσίας. Πχ 10 προϋπηρεσίας σε θέση διευθυντή με 2 μόρια/μήνα ισούται με 200 μόρια, όσα δηλαδή ένα διδακτορικό. Ας είμαστε επιφυλακτικοί και ας περιμένουμε να δούμε αν πραγματικά θέλουν να αλλάξουν την εικόνα της χώρας.
 
 
pd
Σε περίπτωση που υπάρξει αρνητική διάταξη, συγκριτικά με το υφιστάμενο πλαίσιο, για την αναρρωτική άδεια λόγω επαπειλούμενης κύησης, θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις IVF (εξωσωματικής γονιμοποίησης).Από τη μία γίνεται κατάχρηση των συγκεκριμένων αδειών, από την άλλη όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι στην περίπτωση επιτυχούς IVF, το πρώτο τρίμηνο της κύησης η εξωγενής ορμονική επιβάρυνση είναι πολύ μεγάλη που συχνά δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα, με πιο απλό την αδυναμία διατήρησης της ψυχραιμίας κατά την άσκηση καθηκόντων.