Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΟΣ
Γιατί δεν λαμβάνεται ως παράδειγμα το τι ισχύει στον ιδιωτικό τομέα σήμερα; Μήπως οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι πελάτες; Είναι όμως ψηφοφόροι.