Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ(Α/ΒΘΜΙΕΣ,Β.ΘΜΙΕΣ) ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.