Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΗΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Πρέπει να γίνει αναφορά οτι το νέο άρθρο 5 τροποποιεί αναλογικά και τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.3584/07, το ίδιο πρέπει να γίνει για το λοιπά νέα άρθρα (αναρρωτικές άδειες, διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, κτλ) Γενικά στα νομοσχέδια, αναφέρεται συνήθως μόνο ο Ν.3528/07 (Υπαλληλικός κώδικας) και «ξεχνιέται» ο Ν.3584/07 (Κώδικας Δημοτικών υπαλλήλων), ενώ σε πολλά ζητήματα, η «αντιμετώπιση» του νομοθέτη πρέπει να είναι η ίδια.
 
 
Χρύσα
Θεωρώ λάθος να αντιμετωπίζεται ο δημόσιος υπάλληλος a priori ως εγκληματίας εάν νοσήσει και ο ιδιωτικός φορέας υπηρεσιών παροχής υγείας ως απατεώνας, άλλωστε πολλά νοσήματα διαγιγνώσκονται με εργαστηριακές εξετάσεις και υπάρχουν αδιάσειστα τεκμήρια. Σκεφτείτε κάποιον με οσφυ-ισχυαλγία να αναζητεί Δ/ντή κλινικής για γνωμάτευση!
 
 
ΕΥΑ
Συμφωνώ με τα σχόλια. Είναι λάθος η κατάργηση των Υ.Δ. Αυτονόητο, όταν κάποιος έχει πυρετό, δεν μπορεί να στέκεται στις ουρές του ΕΣΥ!! Επιπλέον, θέλω να παρατηρήσω ότι η αύξηση του ωραρίου, η καθιστική ζωή και η εντατικοποίηση σύντομα θα αλλάξει το προφίλ υγείας σταδιακά όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Τα μυοσκελετικά και σοβαρότερες ασθένειες θα αυξηθούν, η επιστροφή στην εργασία χωρίς να έχει επέλθει πλήρης ανάρρωση θα πλήξει την υγεία των εργαζομένων και σε βάθος χρόνου θα κοστίσει στο κράτος σε χαμένες εργατοώρες, θεραπείες και νοσηλείες. Το οικονομικό όφελος θα είναι ανύπαρκτο, αντιθέτως, θα ζημιωθούν τα Ταμεία. Υπάρχουν οικονομοτεχνικές μελέτες διαθέσιμες στο διαδίκτυο από αμερικάνικα κυρίως Παν/μια, που κοστολογούν τις παλαιότερες πρακτικές με κύρια τάση πλέον στην πιο ανθρώπινη και επιεική μεταχείριση. Επίσης, εκτός των αναρρωτικών αδειών πρέπει να υπάρξη άρθρο με το οποίο θα χορηγούνται ευκολότερα χωρίς διαδικασίες και καθυστερήσεις οι θεσμοθετημένες άδειες άνευ αποδοχών.
 
 
Γιάννος Γραμματίδης
Στά πλαίσια μιάς ανοιχτής κοινωνίας όπου τό ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη καί η επαγγελματική ακεραιότητα, είναι λάθος νά καταφεύγουμε στήν υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικών υγείας μόνο από τά δημόσια νοσοκομεία κλπ, καί νά μήν εμπιστευόμαστε τά ιδιωτικά νοσοκομεία ή τούς ιδιώτες ιατρούς. Θυμίζω οτι γιά τήν έκδοση αδείας οπλοφορίας, που είναι μείζονος σημασίας έγγραφο, ανάμεσα σέ άλλα στοιχεία, εμπιστευόμαστε τήν εκδοση σχετικού πιστοποιητικού υγείας από ιδιώτη ιατρό παθολόγο ή ψυχίατρο.
 
 
Μαρκόπουλος
θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης αναρρωτικών αδειών (για παράδειγμα υποχρεωτική διάγνωση από γιατρό ακόμα και για 1 ημέρα αναρρωτική, ουσιαστική λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών που ως τώρα ο ρόλος τους είναι μάλλον διακοσμητικός, αφού το σύνηθες είναι να επιβεβαιώνουν τη διάγνωση του ιδιώτη γιατρού χωρίς τις περισσότερες φορές να εξετάζουν τον «ασθενή» ή να τον εξετάζουν αφού έχει ολοκληρωθεί η άδεια και έχει επιστρέψει στην εργασία του).Θα είχε ενδιαφέρον μια μελέτη που θα συνέκρινε τις αναρρωτικές άδειες που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι με τις αντίστοιχες που λαμβάνουν υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα.Ιδιαίτερα οι αναρρωτικές της επαπειλούμενης κύησης στο δημόσιο αποτελούν τη συνήθη πρακτική απουσίας των υπαλλήλων που εγκυμονούν για 2 σχεδόν χρόνια από την εργασία τους με διαδοχικές άδειες (6-7 μήνες επαπειλούμενη, 2 μήνες άδεια τοκετού, 2 μήνες άδεια λοχείας, 9 μήνες άδεια ανατροφής).