Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΜΑΡΙΑ
Ερώτηση πρώτη:πώς το ίδιο το κράτος δέχεται υπεύθυνη δήλωσή μου με την ιδιότητά μου ως πολίτης και ΔΕΝ δέχεται υπεύθυνη δήλωση για ασθένεια με την ιδιότητά μου ως δημοσίου υπαλλήλου?Μήπως κε Υπουργέ εξ’ ορισμού θεωρείτε ΟΛΟΥΣ τους ΔΥ ψεύτες?Ερώτηση δεύτερη:Τα έξοδα αμοιβής ιδιώτη γιατρού για επίσκεψη κατ’ οίκον (αυτονόητο θεωρείται ότι ένας ασθενής ΔΕΝ μπορεί να μετακινηθεί εκτός σπιτιού) θα μου τα πληρώσει η Υπηρεσία μου αν προσκομίσω την σχετική απόδειξη?Ερώτηση τρίτη:Εφόσον προβλέπεται επίσκεψη του ασθενούς απο ιατρό ελεγκτή (αλήθεια πού θα βρεθούν όλοι αυτοί οι γιατροί?)γιατί θα πρέπει να υπάρξει και πρόσθετη γνωμάτευση ΑΛΛΟΥ γιατρού?Κε Υπουργέ νομίζετε ότι όλα αυτά τα μέτρα (μείωση μισθών, αύξηση ωρών εργασίας,τρομοκρατία και δημιουργία συνθηκών πίεσης) συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας των ΔΥ? Νομίζετε ότι οι 4 μέρες αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση θα σώσουν την Ελλάδα?