Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρώ ότι οι αυτές οι τέσσερις κατά μέγιστο αριθμό ημέρες με την υπεύθυνη δήλωση, δεν πρέπει να καταργηθούν. Θυμίζω ότι είχαν προστεθεί στον ισχύοντα Υπαλληλικό κώδικα και διευκολήνουν πολλούς υπαλλήλους, αφού κατά κόρον οι υπηρεσίες λειτουργούν πρωί. Εφορίες, Τράπεζες άλλοι Οργανισμοί δέχονται μόνο πρωί. Και νομίζω ότι πολύ σωστά είχαν προβλεφθεί από τον Νομοθέτη.