Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κατερίνα Μ.
Αν θέλουμε η Δημόσια Διοίκηση να αλλάξει πραγματικά, θα πρέπει αυτό το νομοσχέδιο, να είναι ουσιαστικό και να μην αναμασάει κατάλοιπα του παρελθόντος. 1.Τα κριτήρια επιλογής πρέπει να ορίζονται με νόμο και όχι με προεδρικό διάταγμα και να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον. 2.Πρέπει να αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία στο ιδιωτικό τομέα και να ληφθεί υπόψη και στην επιλογή προϊσταμένων, μόνο έτσι θα ανανεωθεί και θα εκσυγχρονισθεί η Δημόσια Διοίκηση. Χρειαζόμαστε την κουλτούρα του ιδιωτικού τομέα για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τον Πολίτη. Είμαι Δημόσιος Υπάλληλος και ντρέπομαι για το επίπεδο εξυπηρέτησης σχεδόν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Άλλωστε η αρχή της ισότητας θα πρέπει να εφαρμοσθεί και για τους δημοσίους υπαλλήλους με προϋπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί οι Δημόσιοι Υπάλληλοι με προϋπηρεσία μόνο στο Δημόσιο είναι «ανώτεροι» υπάλληλοι από τους άλλους! 3.Επίσης θα ήθελα να επισημάνω να υπάρχει πρόβλεψη το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου Νόμου να είναι ακριβώς το ίδιο με το πεδίο εφαρμογής του Ν.4024, όλοι οι φορείς που περιλαμβάνονται στον Ν4024. Διότι ακόμα και τώρα εν έτη 2013 υπάρχουν φορείς που θέλουν να έχουν το δικό τους «βιλαέτι» όσον αφορά τις τοποθετήσεις προϊσταμένων. 4.Τέλος σχετικά με τις αναρρωτικές, θα πρέπει να εφαρμοσθεί η αρχή της εμπιστοσύνης. Ο πονηρός υπάλληλος και αυτός που θέλει να τεμπελιάζει, θα βρίσκει τους γιατρούς και θα παίρνει τις αναρρωτικές. Τελικά θα την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι, με ταλαιπωρία και με χαμένες εργατοώρες στις ουρές των ιατρείων και στις πρωτοβάθμιες επιτροπές.Προτείνω Υπεύθυνη Δήλωση και εντατικοποίηση των δειγματολειπτικών ελέγχων.
 
 
Γεώργιος Ν
Καλά το μέγιστο πρόβλημα της Δημόσιας Διοίκησης είναι οι αναρρωτικές άδειες και αφιερώνονται 7 από τα 19 άρθρα του νόμου σε αυτές;
 
 
Αναστασία Αρχοντίδου
Προτείνω τα πιστοποιητικά υγείας να ανανεώνονται ανά πενταετία, όπως συμβαίνει με τα πιστοποιητικά υγείας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουμε σε τι φυσική και ψυχική κατάσταση βρίσκεται η υγεία των υπαλλήλων ώστε αναλόγως των αναγκών τους να τοποθετούνται και στις ανάλογες θέσεις.
 
 
gthomakos
Τα πιστοποιητικά υγείας θα πρέπει να ξαναζητούνται ειδικά μετά απο κάποια ηλικία π.χ μετά τα 50 έτη και ανά πενταετία,καθώς και όταν οι υπάλληλοι αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.
 
 
Αλεξάνδρα
Πόσο παράλογο είναι να απαιτείται από έναν εργαζόμενο – ο οποίος αρρώστησε π.χ. από μια ίωση και έχει πυρετό ή γαστρεντερολογικά προβλήματα – να πρέπει να σηκωθεί από το κρεββάτι του να οδηγήσει ή ακόμη χειρότερα να βρει και να πληρώσει ταξί για να πάει σε εφημερεύον δημόσιο νοσοκομείο να περιμένει κανένα εξάωρο τουλάχιστον, προκειμένου να πάρει τη μια ή τις δυο μέρες αναρρωτική άδεια που θα έπαιρνε με μια υπεύθυνη δήλωση? Αυτό που προτείνεται είναι απάνθρωπο και στόχος δεν είναι σε καμιά περίπτωση η αντιμετώπιση μιας κατάχρησης αλλά η τιμωρία του συνόλου των εργαζομένων. Είναι αστείο να θεωρούμε ότι αναδιοργανώνεται η Δημόσια Διοίκηση απλά αυξάνοντας την ταλαιπωρία και τη γραφειοκρατία, χωρίς κανένα κέρδος.