Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ Ζ.
Στη παραγρ. 3 προτείνω μετά την φράση «… ή επικεφαλής μονάδας Δημόσιου Νοδοκομείου…» να προστεθεί η φράση » ή Διευθυντή Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας ΕΟΠΥΥ….» προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία και να διευκολυνθούν οι ασθενείς. Εκτιμώ επίσης ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ως επικεφαλής μονάδας Δημόσιου Νοσοκομείου δεν είναι ο Διευθυντής όλου του Νοσοκομείου αλλά ο Διευθυντής της κάθε κλινικής (π.χ. ορθοπαιδικής, χειρουργικής κ.λ.π.)όπου υπηρετεί και ο θεράπων ιατρός του ασθενούς. Ακόμα πρέπει να διευκρινισθεί ότι Δ/ντης Κλινικής είναι ο Δ/ντης Δημόσιας ή Ιδιωτικής Κλινικής. Ειδάλως βλέπω ότι η ταλαιπωρία των πραγματικά ασθενούντων που παρακολουθούνται από ιατρούς Ιδιωτικών Κλινικών συμβεβλημμένων με τον ΕΟΠΥΥ θα είναι απίθανα τεράστια χωρίς να ικανοποιείται και το πνεύμα του παρόντος Νομοσχεδίου που θέλει να πατάξει τους «μαϊμού» ασθενείς.
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρώ ότι οι αυτές οι τέσσερις κατά μέγιστο αριθμό ημέρες με την υπεύθυνη δήλωση, δεν πρέπει να καταργηθούν. Θυμίζω ότι είχαν προστεθεί στον ισχύοντα Υπαλληλικό κώδικα και διευκολήνουν πολλούς υπαλλήλους, αφού κατά κόρον οι υπηρεσίες λειτουργούν πρωί. Εφορίες, Τράπεζες άλλοι Οργανισμοί δέχονται μόνο πρωί. Και νομίζω ότι πολύ σωστά είχαν προβλεφθεί από τον Νομοθέτη.
 
 
Γιάννος Γραμματίδης
Στό άρθρο 55.2.β γνωμάτευση νά μπορεί νά χορηγεί καί διευθυντής κλινικής ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος γιά τούς λόγους πού ανέφερα στό σχόλιό μου στό αρθρο 5.
 
 
thanassis
Παραφράζοντας λίγο τον Αριστοτέλη….Άλλο να πούμε:ανατέλλει ο ήλιος, ώρα για δουλειά.Και άλλο:αν ξημερώνει φωτίζει, φωτίζει άρα ξημερώνει, ώρα για καφέ!