Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
MATINA
Δεν προβλέπονται τυπικά προσόντα δηλ. βαθμός υπαλλήλου για την κατάληψη θέση προϊσταμένου.Αντισυνταγματική διάταξη η οποία είναι αντίθετη στην αρχή της ιεραρχικής δομής της δοίκησης και της αρχής της σταδιοδρομίας των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν μπορεί να προηγούνται στις θέσεις προϊσταμένων υπάλληλοι χαμηλότερου βαθμού και να καταργείται το βαθμολογικό προβάδισμα. Σίγουρα θα γίνει πανικός από προσφυγές.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Υπάρχουν πολλοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως Προϊστάμενοι χωρίς καμία μοριοδότηση και συνεδρίαση αρμοδίου συλλογικού οργάνου, απλά με Απόφαση Δημάρχου, Περιφερειάρχη κλπ. Παίρνουν φυσικά κανονικά και το επίδομα ευθύνης και αν αργήσει πολύ να εκδοθεί και το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα με τις λεπτομέρειες, και μετά τους Νέους Οργανισμούς, πάλι οι ίδιοι θα είναι (στις περισσότερες των περιπτώσεων).Μήπως θα έπρεπε τουλάχιστον να προβλεφθεί να μην προσμετρηθούν στη μοριοδότησή τους οι μήνες που άσκησαν αυτά τα καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης, για να μη συνεχιστεί αυτή η αδικία της αρχικής επιλογής;
 
 
Andreas Charitos
Εξειδίκευση στο Mamagement Πρέπει να γίνει ένας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ διαχωρισμός της εξειδίκευσης στη διοικητική επιστήμη. Δεν μπορεί να προσμετρώνται το ίδιο στην επιλογή προϊσταμένων, γενικώς άτομα με περαιτέρω εξειδίκευση (μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) ασχέτως γνωστικού πεδίου. Πρέπει να γίνει αφής διάκριση στους εξειδικευμένους στο management. Στους πτυχιούχους της εθνικής σχολής δημόσιας διοίκησης και άλλων μεταπτυχιακών τμημάτων του management. Παράδειγμα: πρέπει να τοποθετηθεί προϊστάμενος σε ένα τμήμα Πολεοδομίας Δήμου. Υποψήφιοι για τη θέση ευθύνης δύο μηχανικοί. Και οι δύο είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών σπουδών. Ο ένας στην «Στατική των κτιρίων» και ο άλλος στο «Management». Επιστημονικά υπάρχει σαφές προβάδισμα στο δεύτερο που είναι εξειδικευμένος της διοικητικής επιστήμης. Που στην πράξη σημαίνει ότι ο δεύτερος έχει εξειδικευτεί στην επίτευξη αποδοτικότητας με τη σωστή διοίκηση των ανθρωπίνων και υλικών πόρων μιας οργανωτικής μονάδας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος γι’ αυτήν. Η επιλογή του συγκεκριμένου μηχανικού στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί ΚΑΝΟΝΑ.
 
 
chris
Δυστυχώς το νομοσχέδιο αυτό κάθε άλλο παρά παραπέμπει σε μια σύγχρονη διοίκηση όπου επικρατούν οι άξιοι και όποιοι δεν έχουν κάποιου είδους μέσο. Την ίδια στιγμή δηλαδή που καταδικάζονται οι παρελθούσες πρακτικές για την επιλογή προϊσταμένων και διευθυντών, δίνεται το ελεύθερο σε αυτούς που επιλέχθηκαν προσωρινά (έχουν περάσει 3 χρόνια) και όχι αξιοκρατικά, να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Αναμένεται μάλιστα σημαντική καθυστέρηση καθώς θα πρέπει να διαμεσολαβήσει και αντίστοιχο Π.Δ. κάθε φορά. Επίσης, τους δίνεται σαφές προβάδισμα στο να γίνουν Διευθυντές καθώς προβλέπεται ότι « ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος κλπ.». Η συγκεκριμένη διάταξη πρέπει να καταργηθεί τελείως ακριβώς γιατί αποτελεί τη συνέχεια του παλιού αναξιοκρατικού συστήματος το οποίο καταφέρνει τη συνέχιση του σε αυτό το νομοσχέδιο. Ο Ν. 3839/2010 είναι πιο προοδευτικός σε αυτό το σημείο καθώς προβλέπει απλή μοριοδότηση για το χρόνο που κάποιος διετέλεσε προϊστάμενος. Νομίζω ότι και πολύ είναι, δεδομένου ότι χωρίς να υπάρχει στην ουσία καμία αξιολόγηση για το έργο τους θα παραμένουν στη θέση τους για πολύ καιρό μέχρι να εκδοθεί ο επόμενος νόμος, ΠΔ ή οτιδήποτε απαιτείται και ελπίζοντας ότι θα ‘μονιμοποιηθούν’ εκεί. Πολλοί από αυτούς έχουν το μίνιμουμ των προσόντων σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους που με το προηγούμενο σύστημα δεν κατάφεραν να καταλάβουν τη θέση αυτή λόγω έλλειψης των σωστών διασυνδέσεων και οι οποίοι τώρα αποκλείονται από την κατάληψη θέσης Διευθυντή.Κατά τα άλλα ίσως ο νόμος φαινομενικά κινείται σε ένα πιο προοδευτικό πλαίσιο καθώς προβλέπει δυνατότητα για κατάληψη θέσης προϊσταμένου ή διευθυντή και σε άλλες υπηρεσίες μόνο που όλα αυτά είναι πολύ γενικόλογα όπως και το τι θα περιέχει το κάθε Π.Δ. που εκδίδεται. Παράδειγμα αναφέρω απόσπασμα του νομοσχεδίου που μπορεί να αξιοποιηθεί προοδευτικά ή να παραποιηθεί για να εξυπηρετήσει τους ‘ημέτερους’…. Παραθέτω: “ τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων ανά επίπεδο θέσης ευθύνης και ιδίως αυτά που αφορούν τη συνδρομή ιδιαίτερων ικανοτήτων ή δεξιοτήτων, τον τρόπο αξιολόγησης των ανωτέρω κριτηρίων, την κατάρτιση πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, τη διάρκεια ισχύος του πίνακα κατάταξης, την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων από τον πίνακα αυτόν, τα αρμόδια όργανα και τον τρόπο συγκρότησής τους, εφόσον τα όργανα αυτά είναι συλλογικά”. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα παραπάνω, ποια θα θεωρηθούν ενδεδειγμένα προσόντα? Το νομοσχέδιο δεν εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη όταν και πάλι αναφέρεται ότι λίγο πολύ για την επιλογή για τις θέσεις προϊσταμένων Τμήματος δίνεται η δυνατότητα σε όλους, ΠΕ , ΤΕ και ΔΕ για τις ίδιες θέσεις προϊσταμένων Τμήματος χωρίς να γίνεται αναφορά στο προβάδισμα της κάθε κατηγορίας έναντι της άλλης. Αυτό τελικά είναι μια εμμονή όλων των τελευταίων νόμων και του 3839/2010 και του 4024/2012.Τέλος, το σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να αποκλειστεί από οποιοδήποτε όργανο επιλογής προϊσταμένων η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων που σκοπός τους είναι να κάνουν εξυπηρετήσεις και να χαρίζουν θέσεις ευθύνης με ανταλλάγματα. Από εκεί θα προέλθει ο εκσυγχρονισμός και η εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησης. Αν στη Δημόσια Διοίκηση από χρόνια είχε τηρηθεί το προβάδισμα με βάση και τη γνωμοδότηση 235/2005 του ΣτΕ και καταργούνταν οι αιρετοί εκπρόσωποι από τα όργανα επιλογής προϊσταμένων (επίσης κατάργηση συνεντεύξεων, γραπτή εξέταση αντί γι΄αυτό με κριτήρια ΑΣΕΠ διαφανή) θα είχαμε ήδη μια δημόσια διοίκηση πολύ καλύτερη.
 
 
Νικιτας
. Η μόνη κατηγορία υπάλληλων που είναι σε μειονεκτική θέση στις προαγωγές είναι οι υπάλληλοι που διορίστηκαν με γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ γιατί συνήθως η προϋπηρεσία τους ήταν στον ιδιωτικό τομέα και δεν αναγνωρίζεται. Όλοι οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίστηκαν με τους γνωστούς τρόπους αναγνώρισαν την προϋπηρεσία τους γιατί αυτή είχε προσφερθεί σχεδόν πάντα στο δημόσιο με διάφορες μορφές απασχόλησης πριν την μονιμοποίηση τους. Πρέπει να προχωρήσετε στην αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα όλων αυτών των υπάλληλων που διορίστηκαν αξιοκρατικά μέσω γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ ώστε να έχουν και αυτοί την ευκαιρία να κριθούν ισότιμα στις προαγωγές. Το δημοσιονομικό κόστος θα είναι σχεδόν μηδενικό γιατί οι περισσότεροι υπάλληλοι των τελευταίων 15 ετών (που γίνονται γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ) έχουν ήδη πάρει το τελευταίο εσωτερικό κλιμάκιο του βαθμού Δ η Ε και η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους δεν θα αλλάξει την μισθολογική τους κατάσταση. Αλλά και όταν τελικά γίνουν οι προαγωγές επειδή προβλέπεται συγκεκριμένος αριθμός υπαλλήλων να καταλαμβάνει συγκεκριμένους βαθμούς το συνολικό μισθολογικό κόστος θα το ίδιο άσχετα με το πόση προϋπηρεσία θα αναγνωριστεί στην παραπάνω κατηγορία υπάλληλων. Η μεγάλη διαφορά θα είναι ότι θα αυτή την προαχθούν υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν αξιοκρατικά στο δημόσιο μέσα από τις διαφανείς διαδικασίες ενός γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. .