Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κωνσταντίνος Παπαιωάννου
Πρέπει να προστεθεί οτι και το άρθρο 63 του Ν.3584/2007 Κώδικα κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως ακολούθως….