Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
lala
θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αίτησης αναρρωτικής από το πλησιέστερο συγγενικό πρόσωπο, γιατί σε περίπτωση που ο άλλος δεν είναι ικανός να γράψει (σπάσιμο χεριού) ή νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή δεν είναι ψυχικά υγειής πως θα ασχοληθεί με την αίτηση.