Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κυριακη Σ.
Θεωρώ ότι πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα υποχρεωτικής παρακολούθησης της υγείας των ΔΥ σε ετήσια βάση. Δηλαδή ο κάθε ΔΥ μία φορά το χρόνο να παραπέμπεται υπηρεσιακά σε πλήρη ιατρικό έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα ενημερώνεται η υπηρεσία του ΔΥ, από τον φορέα που διεξήγαγε τον ιατρικό έλεγχο,για την κατασταση της υγείας του υπαλλήλου. Η έγκαιρη προγνωση τυχόν ασθενειών θα μειώσει το ενδεχόμενο εξέλιξης σε μία κατάσταση «κακής υγείας» του υπαλλήλου με ότι αυτό συνεπάγεται.Επίσης ο θεσμός του ιατρού εργασίας θα πρέπει να καθιερωθεί και στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως ισχύει στην υπόλοιπη ΕΕ.Φυσικά ούτε οι ΔΥ θα πρέπει να κάνουν κατάχρηση αναρρωτικών αδειών αλλά ούτε και το Κράτος θα πρέπει να «τιμωρεί» τους υπαλλήλους που θα τύχει να ασθενήσουν.
 
 
ΚΑΤΙΑ
«Η αίτηση για αναρρωτική άδεια να υποβάλλεται εντός 7 ημερών από την απουσία του υπαλλήλου»: Με ποιό τρόπο? Με fax, email, η πρέπει να έχουμε κάποιον διαθέσιμο να την πάει? Έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν κανέναν να τους βοηθήσει?Παρ. 3: δεν φτάνει που νοσείς θα υποστείς και περικοπή μισθού!!!!Αν δεν έχει κριθεί από την αρμόδια επιτροπή το δυσίατο νόσημα, γιατί δεν προέκυψε εξάντληση των ημερών αναρρωτικής άδειας όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα, τι θα γίνει?Επίσης γνωρίζετε ότι υπάρχουν νοσήματα που δεν χρήζουν νοσηλείας, ενώ χρήζουν πολυήμερης αναρρωτικής άδειας? Π.Χ. σκλήρυνση κατά πλάκας: σε περίπτωση κρίσης (ώσης), μπορείς να παραμείνεις σπίτι σου, να κάνεις χρήση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής, χωρίς να είναι απαραίτητο να νοσηλευτείς! Επίσης όταν πάσχεις από οσφυο-ισχυαλγία είναι αυτονόητο ότι δεν χρήζεις νοσηλείας, σε αυτή την περίπτωση τι πρέπει να κάνει ο ασθενής? Να νοσηλευτεί σε Δημόσιο νοσοκομείο, -σε πόσους μήνες θα βρει κρεββάτι?- λόγω του νομοσχεδίου…Όσον αφορά τις χειρουργικές επεμβάσεις: γνωρίζετε ότι κάποιες δεν πραγματοποιούνται σε Δημόσια Νοσοκομεία??? π.χ. εμβολισμός εγκεφαλικού ανευρύσματος το 2009 δεν πραγματοποιούνταν σε Δημόσιο Νοσοκομείο, δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια πρόοδος σε αυτό! Νοσηλεύτηκα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, έπαθα ισχαιμικό επεισόδιο και ο γιατρός που χορήγησε 3 μήνες αναρρωτική άδεια. Με βάση το νομοσχέδιο έπρεπε να πάρω άδεια άνευ αποδοχών ή να απολυθώ? Δηλαδή εισάγεται ο «καιάδας» στους υπαλλήλους του Δημοσίου! Φταίω που νόσησα? Δεν φτάνει η αρρώστεια μας…. πρέπει να τεθούμε σε διαθεσιμότηα ή να απολυθούμε! Για να μη μιλήσω για τους ασθενείς με καρκίνο! Άποροι και άρρωστοι, ίσον θάνατος! Ούτε καν συνταξιοδότηση ή μέριμνα του «Κράτους πρόνοιας». Είναι αυτονόητο ότι πριν την οριστικοποίηση του νομοσχεδίου θα πρέπει συνεργαστείτε με ιατρούς από όλες τις ειδικότητες, για να τεθούν οι αντίστοιχοι όροι αναρρωτικής άδειας ή να εισαχθεί η αποστολή ελεγκτή ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας στο σπίτι του ασθενούς, που θεωρώ ότι πιο δίκαιο και ανέξοδο για τον ασθενή, στις εποχές που ζούμε. Επίσης συνυπολογίστε την πραγματική κατάσταση του ΕΣΥ. Αυτό θα έκανε ένα κράτος «Δικαίου». Αναλογιστείτε ότι για μια απλή γρίππη, ο υπάλληλος εξετάζεσαι μετά από 2-3 μήνες από την αρμόδια επιτροπή. Το βρίσκετε λογικό? Ο θεσμός του ελεγκτή ιατρού είναι η πιο δίκαιη ρύθμιση!
 
 
Αθηνά
Δηλαδή αν ο γιατρός του ΕΟΠΥΥ έχει καλύψει τα 50 ραντεβού ο υπάλληλος θα πρέπει να τον πληρώσει από την τσέπη του αλλιώς θα πρέπει να ταλαιπωρείται επί ώρες στα Δημόσια Νοσοκομεία. Για να είναι λειτουργική αυτή η διάταξη θα πρέπει να λειτουργούν όπως πρέπει να Δημόσια Νοσοκομεία (κοινώς να μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς), διαφορετικά θα υπερφορτωθούν από Δημοσίους Υπαλλήλους που επειδή δεν θα έχουν να πληρώσουν το ιδιώτη γιατρό θα συρρέουν στα Νοσοκομεία για ένα κρυολόγημα. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο άρθο περισσότερα προβλήματα αναμένεται να δημιουργήσει παρά να λύσει.
 
 
Διονυσης
Θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλογικά και τα αντίστοιχα άρθρα του Ν.3584/07, (Κώδικας Δημοτικών Υπαλλήλων) και να μην «ξεχνιέται» ο Ν.3584/07 ,συντελώντας στην πολυπλοκότητα της νομοθεσίας ενώ σε πολλά ζητήματα, η αντιμετώπιση του νομοθέτη είναι η ίδια.Επίσης πιστεύω ότι πρέπει ο νέος νόμος να συντελεί στην απλούστευση των διαδικασιών και όχι στην πολυπλοκότητα τους .Έτσι θεωρώ ότι το πιστοποιητικό υγείας ιδιαίτερα για την κάλυψη θέσεων εποχιακού προσωπικού ι.δ.ο.χ. θα έπρεπε να είναι δύό υπογραφές ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων πάνω στο παραπεμπτικό έγγραφο της υπηρεσίας και όχι το πλήθος των πιστοποιητικών και η ακτινογραφία θώρακος που απαιτείται τώρα προκείμενου να παραπεμφθεί στην αρμοδία υγειονομική επιτροπή για την χορήγηση του πιστοποιητικού υγείας .
 
 
ΕΥΑ
Σωστή η πρόταση της Κυριακής Σ. Να τηρείται όμως αυστηρά το ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ στις δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο υπάρχει στην ιατρική δεοντολογία, δεν υπάρχει όμως στη Δημόσια Διοίκηση. Στο νομοσχέδιο πρέπει να προστεθεί διάταξη που θα προβλέπει αναζήτηση ευθυνών και ποινή σε περίπτωση διαρροής ιατρικών δεδομένων από τον φακέλο του υπαλλήλου (προϊστάμενος, μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων..). Επίσης, να διασφαλιστεί το δικαίωμα, ώστε σε περίπτωση που ο υπάλληλος επικαλεστεί λόγο υγείας σε κάποιο αίτημα, π.χ. μετακίνηση, άδεια χωρίς αποδοχές (πλην της μετ’ αποδοχών αναρρωτικής) βάσει νόμου να μην είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το πρόβλημα υγείας του είτε προφορικά, είτε σε αίτηση προς τον προϊστάμενο ή τα υπηρεσικά συμβούλια. Ενδεχομένως, να εξεταστεί πρόβλεψη για εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδοτικών νοσημάτων. Γενικότερα, η νοοτροπία στο δημόσιο σχετικά με τον χειρισμό των ιατρικών δεδομένων των υπαλλήλων παραπέμπει κατευθείαν στο μεσαίωνα. Είναι ανάγκη στο νομοσχέδιο αυτό να καλυφθεί το νομοθετικό κενό με βάση τα σύγχρονα δεδομένα της προστασίας της προσωπικότητας.