Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Για να καταλάβω κι εγω ο «ταπεινός» υπάλληλος Δήμου… Το Νομοσχέδιο γενικότερα αφορα όλο το Δημόσιο εκτός από τους ΟΤΑ Α Βαθμου; Γιατί στο παρόν Άρθρο 03: Κινητικότητα υπαλλήλων εφαρμόζονται ΜΟΝΟ οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007);; Αρα δεν εχει εφαρμογή για το Ν. 3584/2007 ..!! Μηπως θα πρέπει να προστεθεί ο Ν. 3584/2007 ωστε να συμπεριληφθουν και οι Υπάλληλοι ΟΤΑ Α Βαθμου;
 
 
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου
Δεν μοιάζει σοβαρή προσέγγιση μια απλή αναφορά στις ήδη σχετικές διατάξεις της κινητικότητας σε ένα νέο νομοσχέδιο με κύριο κομμάτι την ίδια την κινητικότητα. Αντιθέτως, υπάρχει το ζήτημα των κριτηρίων στη βάση των οποίων θα προκύψει το πλεονάζον προσωπικό κατά την εφαρμογή της κινητικότητας στη μετάβαση και την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων, το οποίο αφήνεται να ρυθμιστεί απλώς με ένα προεδρικό διάταγμα αν και αποτελεί το κρισιμότερο κομμάτι της διαδικασίας και το επιτακτικότερο ως προς τις έννοιες της διαφάνειας και της αξιοκρατίας καθιστώντας επιβεβλημένη τη διαβούλευσή του. Επιπλέον, και επειδή η κινητικότητα στη φάση της εφαρμογής των νέων οργανογραμμάτων θα σημάνει διαθεσιμότητα που θα οδηγήσει το πλεονάζον προσωπικό σε οριστικές απολύσεις, η κινητικότητα αυτή ενέχει αποκλειστικά ρόλο πρόσληψης και όχι μετακίνησης πόσο μάλλον αφήνοντας την εντύπωση ότι αυτή η μετακίνηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα από εργαλεία μέτρησης απόδοσης που ούτως ή άλλως κατά τη μετάβαση στα νέα οργανογράμματα δεν θα ληφθούν υπ’ όψη. Συνεπώς, κάθε αξιολόγηση πρέπει να εστιάζει σαφώς και μόνο στον τρόπο πρόσληψης του υπαλλήλου (Άρθρο 103 παρ.7 του Συντάγματος) και τα προσόντα διορισμού (έγκυρα ή πλαστά πιστοποιητικά) για την αποκατάσταση αρχικώς της αξιοκρατίας και της χρηστή διοίκησης και μόνο εν συνεχεία με την εφαρμογή της στοχοθεσίας στους νέους πλέον οργανισμού (με την παραπάνω εξαίρεση του πλεονάζοντος προσωπικού) για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών.
 
 
thanassis
Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα και πολύ απλά, αρκεί να θέτεις το πρόβλημα,να το αποδέχεται η πολιτεία και να θέτεις εύλογα ερωτήματα. πχ το πανεπιστήμιο Π…. διαθέτει διοικητικό προσωπικό μερικών εκατοντάδων. Πως εξηγείται ότι έχουν παρατήσει όλοι τα διδακτικά τους καθήκοντα και χάνονται εκατομμύρια εργατοώρες (όχι χιλιάδες) επειδή πρέπει όλοι να υπηρετήσουν την γραφειοκρατία εις βάρος των φοιτητών; Γιατί πρέπει ένα μέλος του διδακτικού προσωπικού να πηγαίνει στην τράπεζα ελλάδος και μια άλλη μέρα στα ταμεία της εφορίας για να καταθέσει μισό ευρώ, όταν στον χώρο του πανεπιστημίου υπάρχει τράπεζα;Γιατί τα πανεπιστήμια εν αντιθέσει με τα νοσοκομεία εξακολουθούν να προμηθεύονται 40% πάνω και όταν κάνουν διαγωνισμούς να μπαίνουν και μέσα από άσκοπη σπατάλη; Γιατί ενώ υπάρχει σχολή οικονομικών, διοίκησης επιχειρήσεων, υπάλληλοι με διδακτορικά μεταπτυχιακά δεν μπορούν να καταγράψουν το πρόβλημα και συνεχώς επικαλούνται για δυσλειτουργίες το ελεγκτικό συνέδριο- στην ουσία υπάρχει άρνηση συνεννόησης μ΄αυτό και αυτό μ΄αυτούς. Ποιοί εξυπηρετούνται απ’ αυτό το χάλι; Θα σας πω ποιοί χάνουν : οι φοιτητές και η Ελλάδα.
 
 
thanassis
προτείνω να διαβάσουμε όλοι Αριστοτέλη » περί ερμηνείας» όλο το βράδυ και να δούμε αν όλοι διαβάσουμε το ίδιο κείμενο την επόμενη μέρα θα έχουμε μια κοινή γλώσσα – είναι ένα πείραμα…μια νύχτα έναντι 30 χρόνων προπαγάνδας!
 
 
Νικος Απ.
«Καλημέρα, ήρθα!!!Είμαι πτυχιούχος ΠΕ (φιλόλογος), έχω μεταπτυχιακό και γνωρίζω 2 ξένες γλώσσες. Εργάζομαι στο Τμήμα Προσωπικού. Χθες έκλεισα τα 2 χρόνια δοκιμότητας και είμαι πλέον μόνιμος. Είμαι και του κόμματος!!!!! Όπως καταλαβαίνετε έχω περισσότερα προσόντα από τον τύπο(!) που έχω για προϊστάμενο. Άρα θα πρέπει να πάρω τη θέση του. Είναι και σύννομο! Κανείς δεν μπορεί να φέρει αντίρρηση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι η απόφαση που θα εκδώσετε είναι παράνομη.» Αυτά και άλλα πολλά θα γίνουν με την εφαρμογή αυτού του εκτρώματος! και δεν θα μπορεί να μιλήσει κανένας από εμάς. Όλες οι κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ αντιμετωπίζονται ισότιμα (!), ενώ στην ουσία δεν έγινε κανένα βήμα μέχρι σήμερα προς την ισότιμη αντιμετώπιση των πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ. Υπάρχει διαφοροποίηση τόσο στη βαθμολογική εξέλιξη όσο και στις οργανικές διατάξεις. Αν και το άρθρο 1 παρ.2 του Ν.4009/11 αναφέρει «2. Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: α) τον πανεπιστημιακό τομέα, που περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Πανεπιστήμια” και β) τον τεχνολογικό τομέα, που περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), τα οποία στο εξής αναφέρονται ως “Τ.Ε.Ι.”.» οι οργανικές διατάξεις (ακόμα και στους νέους οργανισμούς που εγκρίθηκαν το 2012-13) κάνουν σαφή διαχωρισμό αποκλείοντας από τις θέσεις ευθύνης τους ΤΕ.Πώς είναι δυνατόν σήμερα να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα αν δεν αλλάξουν οι οργανισμοί; Πώς είναι δυνατόν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης υπάλληλοι που το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου τους απέχει κατά πολύ από το αντικείμενο εργασίας τους και μάλιστα χωρίς καμία εμπειρία στη θέση αυτή; Δεν έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένας ελάχιστος χρονικός περιορισμός (5ετία) μετά τη μονιμοποίηση; Πώς είναι δυνατό να κατατάσσονται σε βαθμό Γ υπάλληλοι που μόλις μονιμοποιήθηκαν και να παίρνουν όχι μόνο επίδομα θέσης αλλά και τη μισθολογική διαφορά από την κατάταξή τους στον ανώτερο βαθμό που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη; Πώς είναι δυνατόν προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου, μετά τη λήξη της θητείας του, στην περίπτωση που δεν επιλεγεί ή δεν τοποθετηθεί εκ νέου σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, εφόσον συντρέχει υπηρεσιακή ανάγκη και κρίνεται ικανός για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων, να αποσπάται, με αίτησή του ή αυτεπαγγέλτως, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα, διατηρώντας το βαθμό που κατείχε ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και τις αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορεί να είναι ανώτερες των ομοιοβάθμων του επιθεωρητών ή ελεγκτών ή ανώτερες της θέσης που κατείχε. Στην περίπτωση που δεν επανακριθεί σημαίνει ότι για την περίοδο που είχε τοποθετηθεί στην παραπάνω θέση κρίθηκε ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ! Πώς είναι λοιπόν ικανός για να αποσπάται σε θέσεις ελεγκτικών σωμάτων ή να του ανατίθενται επιτελικά ή ειδικά καθήκοντα; Δεν είναι ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ διάταξη; Κάποιοι από εκεί μέσα θέλουν να διατηρήσουν τις σημερινές αποδοχές τους.Έλεος πια!!!! Καμία διαφάνεια, καμία αξιοκρατία!Ελλάδα αμετανόητη….