Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γκαραγκούνης Βασίλης
Το κυριότερο θέμα δυστυχώς δεν συζητείται: η κατάργηση της μονιμότητας. Επίσης δεν συζητείται ούτε καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός ΔΥ, ούτε και οι χώροι που πρέπει να καλύπτει η διοίκηση. Χωρίς αυτά, κατά τη γνώμη μου, κάθε συζήτηση είναι χάσιμο χρόνου.