Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γκαραγκούνης Βασίλης
Το κυριότερο θέμα δυστυχώς δεν συζητείται: η κατάργηση της μονιμότητας. Επίσης δεν συζητείται ούτε καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός ΔΥ, ούτε και οι χώροι που πρέπει να καλύπτει η διοίκηση. Χωρίς αυτά, κατά τη γνώμη μου, κάθε συζήτηση είναι χάσιμο χρόνου.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ
Για κάποιον που έχει 2 ή τρία μεταπτυχιακά συναφή με το αντικείμενο εργασίας θα πρέπει να μοριοδοτούνται με τον ίδιο αριθμό μορίων όπως και το πρώτο σε οποιοδήποτε επίπεδο, αν θέλετε να δώσετε πραγματικά ευκαιρίες σε ανθρώπους με γνώσεις.