Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης Τ.
Τι χρειάζεται αυτό το άρθρο; Σε τι πραγματικά αποσκοπεί; Νομίζετε ότι ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τις «πολιτικές» κουτοπονηριές; Ή νομίζετε ότι δεν έχει καμία επίπτωση στην κοινή γνώμη, η απροκάλυπτη επαναφορά, διατήρηση και ενίσχυση του κομματισμού στη Δημόσια Διοίκηση; Αν αυτό νομίζετε, Θα φανεί στο «χειροκρότημα».Αν θέλετε κάτι να προσφέρετε και κάτι να γίνει, δρομολογείστε άμεσα την καθολική εφαρμογή, χωρίς εξαιρέσεις, του Νόμου 3839/2010 με προσθήκη την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των μορίων όλων των υποψηφίων και το δικαίωμα ένστασης. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στις γραπτές εξετάσεις.Μπορείτε να αλλάξετε τη βαρύτητα της προϋπηρεσίας, χάριν των νεότερων, και από 30 να γίνουν 20 τα έτη που μοριοδοτούνται.Μην αφήνετε το περιθώριο της προσωρινής τοποθέτησης. Δεν πείθετε κανένα. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού!Διαβάζοντας όλα τα σχόλια διαπίστωσα ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ο καθένας, ως φαίνεται, υποστηρίζει τα προσόντα που ο ίδιος κατέχει. Γι αυτό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ, ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!! Όποιος δεν πιάνει τη βάση, ανεξαρτήτως άλλων προσόντων, να αποκλείεται.Προσυπογράφω τα σχόλια του Ι.Ι. και του Ι.Α..
 
 
Δημήτρης
Η αυτοδίκαιη αργία δεν μπορεί να επιβάλλεται για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, τα οποία είναι άσχετα με την υπηρεσιακή δραστηριότητα του δημόσιου υπαλλήλου.