Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
πρέπει να εξαιρέσετε από τις αυτοδίκαιες αργίες κατηγορίες κρίσιμες για την δημόσια ασφάλεια, όπως αστυνομικοί, εξωτερικοί φρουροί φυλακών, στρατιωτικοί.Είναι εκτεθιμένοι απέναντι σε ψευδείς καταμηνύσεις λόγω της μορφής του επαγγέλματός τους.