Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Εν ενεργεία Δημόσιος Υπάλληλος
Μερικά Ερωτήματα που ίσως βοηθήσουνε το σοφό Νομοθέτη:-Γιατί τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. να μην είναι μόνιμοι εν ενεργεία υπάλληλοι του ΕΚΔΔΑ;-Γιατί δεν δημιουργείται μία ενιαία Δημόσια Σχολή με την συγχώνευση όλων των παρακάτω διάσπαρτων φορέων και δομών, ώστε να αρθούν όλες οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να υπάρξουν επιτέλους πολλαπλές συνέργειες; :• Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης• Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας• Εθνικής Σχολής Δικαστών• Εθνικής Σχολής Διπλωματών• Και άλλων πολλών Δημόσιων Σχολών για δημοσίους λειτουργούς … Κλείνοντας προτείνω επιπρόσθετη ηλεκτρονική διαβούλευση μίας εβδομάδας με όλους τους υπαλλήλους του κάθε φορέα πριν την νομοθέτηση όλων των αλλαγών.