Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ακης
Το ΙΝ.ΕΠ. να θέσει σε λειτουργία ευέλικτο μηχανισμό ώστε να παρέχει υλικά στους εκπαιδευτές, αφού είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι σε μια σειρά σεμιναρίων. Ένα βιωματικό δεν σταματά στην αναπαραγωγή κάποιν φωτοτυπιων που μοιράζονται στους καταρτιζομενους.