Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κ.Γ
κ.Υπουργέ,1.Θα πρέπει να ψηφίσετε το ΠΔ που προβλέπει ο νόμος 4024/2011 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα ,εν πάσει δε περιπτώσει να μοριοδοτείται η ανωτέρω προϋπηρεσία για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.Δεν μπορεί να αναγνωρίζεται η δημόσια υπηρεσία καθαρίστριας στο δημόσιο ( χωρίς να θέλω να θίξω κάποιον κλάδο) και να μην αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα ενός λογιστή ή ενός Δικηγόρου.2. Από τον ν 4024/2011 πριμοδοτούνται ιδιαιτέρως οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ, χωρίς στην πράξη να έχουν αποδείξει οι εν λόγω συνάδελφοι ότι είναι αποδοτικότεροι ή παραγωγικότεροι από τους υπόλοιπους.Να πριμοδοτηθεί το πτυχίο της Σχολής , πλην όμως η διάκριση που γίνεται υπέρ τους είναι κραυγαλέα.3. Να καθοριστούν στους οργανισμούς όχι μόνο ο κλάδος από τον οποίο πρέπει να προέρχεται ο προίστάμενος αλλά και ειδικώτερα το πτυχίο που πρέπει να κάτέχει ,διότι οι μέχρι τώρα προκηρύξεις αναφορικά με τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού ή/και Οικονομικού ή τον ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού , οι οποίοι ως γνωστόν περιλαμβάνουν όλα τα πτυχία ,ήταν ένας αχταρμάς.
 
 
ακης
Το ΙΝ.ΕΠ. να θέσει σε λειτουργία ευέλικτο μηχανισμό ώστε να παρέχει υλικά στους εκπαιδευτές, αφού είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται βιωματικές μέθοδοι σε μια σειρά σεμιναρίων. Ένα βιωματικό δεν σταματά στην αναπαραγωγή κάποιν φωτοτυπιων που μοιράζονται στους καταρτιζομενους.
 
 
ΕΥΑ
Η υποπαράγραφος γ΄ του άρθρου 1 πρέπει να διατυπωθεί « Οι προϊστάμενοι Διεύθυνσης σε συνεργασία με τον προϊστάμενο του τμήματος και το σύνολο των υπαλλήλων του τμήματος καταθέτουν ατομικές προτάσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξειδικεύουν… ». Η πραγματικότητα με το υπάρχον σύστημα στο Δημόσιο είναι ότι τα αντικείμενα των τμημάτων τα κατέχουν στις λεπτομέρειές τους οι αρμόδιοι υπάλληλοι που τα χειρίζονται (οι υφιστάμενοι) και κυρίως οι υπάλληλοι που εργάζονται για χρόνια στο ίδιο τμήμα (αυτό θα πρέπει να διορθωθεί). Η υποπαράγραφος δ΄ του άρθρου 1 πρέπει να απαλειφθεί. Η ύπαρξή της θα θεσμοθετήσει αντί να θεραπεύσει το υπάρχον στο δημόσιο νοσηρό καθεστώς κατά το οποίο υπάρχει ευχέρεια του τμηματάρχη στο μεροληπτικό και άνισο καταμερισμό καθηκόντων και βαρύτητας των αντικειμένων.