Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημήτρης
Καταργήστε την διάταξη που υπάρχει στο ν.3388/2005, Αριθμ. Φυλ. Κυβ. 225/12-09-2005, Άρθρο 1 Παράγραφος 10, και απαγορεύει την μετάταξη των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε άλλες υπηρεσίες και τους κρατά δεσμευμένους στην εξωτερική φρουρά ως υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.Με τέτοιες διατάξεις πως θα αξιοποιήσετε και θα αναβαθμίσετε τον δημόσιο τομέα,όταν υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ χρησιμοποιούνται ως ΔΕ;
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ
Φροντίστε μέσα στις καταργούμενες διατάξεις να βάλετε και την κατάργηση της διάταξης απαγόρευσης μετάταξης των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών φυλακών, οι οποίοι είναι πολιτικοί υπάλληλοι, αν και ένστολοι και ένοπλοι.Χρησιμοποιήστε τους!Είναι πτυχιούχοι με ένα σωρό μεταπτυχιακά και εμπειρία σε πολλούς τομείς(Υγεία, παιδεία, ασφάλεια, κλπ).Καταργήστε λοιπόν το εξής: Νόμος 3388/2005, Αριθμ. Φυλ. Κυβ. 225/12-09-2005, Άρθρο 1 Παράγραφος 10, που απαγορεύει την μετάταξη των πτυχιούχων εξωτερικών φρουρών σε άλλες υπηρεσίες και τους κρατά δεσμευμένους στην εξωτερική φρουρά ως υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ.
 
 
σταύρος
Άρθρο 71. να γίνει πιο σαφής η φράση <>.2.β Να προστεθεί και ο διευθυντής ιδρύματος ΙΚΑ.