Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Να προστεθεί «Κατάργηση της ειδικής διάταξης του άρθρου 84(Μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες) του Ν.2812/2000″, διότι η παρ. 2 προβλέπει δυνατότητα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου μόνο μιας κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων απκλείοντας τελείως από τη μετάταξη τους πτυχιούχους που δήλωσαν εξαρχής τα πτυχία τους και εισήχθησαν κατευθείαν στην ΠΕ κατηγορία. Η διάταξη έχει ερμηνευτκά προβλήματα, τα οποία την έχουν καταστήσει στην πράξη ανενεργό. Με την παράλειψη της ειδικής διάταξης θα αποσαφηνισθεί το καθεστώς κινητικότητας των δικαστικών υπαλλήλων και θα ισχύουν εφεξής οι γενικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα κινητικότητας των υπόλοιπων δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων με μόνη επισήμανση την ισχύουσα από το άρθρο 92 του Συντάγματος σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου (πλειοψηφία δικαστικών λειτουργών)