Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ιωάννης τσιωνάς
Όπως αναφέρουν κι οι προλαλήσαντες απαιτούνται μερικές ώρες εργασίας από τον ΚΑΘΕΝΑ μας για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αν η εργασία αυτή είχε γίνει ΜΙΑ φορά μόνο από τους συντάκτες θα είχαμε αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαβούλευση. Οι ίδιοι συντάκτες είναι αυτοί που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του Δημοσίου;