Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αλέξιος Κουρελής
ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΠΔ 57/2007, ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΝΟΜΟΤΥΠΑ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΚΔΔΑ, ΟΠΩΣ ΗΔΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ). ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΣΔΔ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΣΕΙ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤ΄ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: «Η παράγραφος 3α του άρθρου 1 του Π.Δ 57/2007 συμπληρώνεται όπως παρακάτω:…καθώς και των δημοσίων λειτουργών, συμπεριλαμβανομένου του μόνιμου ένστολου και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Εφεξής, όπου στις διατάξεις….» και «Η παράγραφος 7δ του άρθρου 1 του Π.Δ 57/2007 τροποποιείται όπως παρακάτω:…πιστοποιεί το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και γενικά του συνόλου των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του άρθρου 1.» και «Η παράγραφος 10 του άρθρου 37 του Π.Δ 57/2007, συμπληρώνεται όπως παρακάτω: 10.Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επεκτείνονται και ισχύουν και για το ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.» και «Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του Π.Δ 57/2007, συμπληρώνεται όπως παρακάτω: …υπάλληλοι των δηµοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και γενικά του συνόλου των υπαλλήλων που αναφέρονται στην παράγραφο 3α του άρθρου 1″
 
 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Για την προστασία του εργαζόμενου με αναπηρία/χρόνια πάθηση, του οποίου η εκδηλώνεται ή επιδεινώνεται η αναπηρία/χρόνια πάθηση κατά το χρόνο υπηρεσίας του προτείνουμε να επισημανθεί με ρητό τρόπο στο άρθρο 100 του Δημοσιουπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαθίσταται στο παρόν ότι: «Οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές του άρθρου 165 είναι υποχρεωμένες, κατά την εξέταση ικανότητας του υπαλλήλου να επανέλθει στα καθήκοντά του, να λάβουν υπόψη τους τις εύλογες προσαρμογές στις οποίες έχει προχωρήσει ή απαιτείται να προχωρήσει ο εργοδότης (στην προκείμενη περίπτωση το δημόσιο) βάσει του άρθρου 10 του ν. 3304/2005.»
 
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Να προστεθεί «Κατάργηση της ειδικής διάταξης του άρθρου 84(Μετάταξη δικαστικών υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες) του Ν.2812/2000″, διότι η παρ. 2 προβλέπει δυνατότητα μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου μόνο μιας κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων απκλείοντας τελείως από τη μετάταξη τους πτυχιούχους που δήλωσαν εξαρχής τα πτυχία τους και εισήχθησαν κατευθείαν στην ΠΕ κατηγορία. Η διάταξη έχει ερμηνευτκά προβλήματα, τα οποία την έχουν καταστήσει στην πράξη ανενεργό. Με την παράλειψη της ειδικής διάταξης θα αποσαφηνισθεί το καθεστώς κινητικότητας των δικαστικών υπαλλήλων και θα ισχύουν εφεξής οι γενικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα κινητικότητας των υπόλοιπων δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων με μόνη επισήμανση την ισχύουσα από το άρθρο 92 του Συντάγματος σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου (πλειοψηφία δικαστικών λειτουργών)
 
 
Δημητρης Κ
Η κατάχρηση αναρρωτικών αδειών από μερίδα υπαλλήλων και η ανάγκη σας να ικανοποίησετε το αίσθημα κατα των δημοσίων υπαλλήλων σας οδηγεί σε κινήσεις εντυπωσιασμού μεν, απερίσκεπτες δε.
 
 
Σταύρος Κυριαζής
1. Θα ήταν εξαιρετικά καθησυχαστικό, εάν ήσασταν στη θέση να μας διαβεβαιώσετε, ότι η εν λόγω ρύθμιση -υπό συγκεκριμένες συνθήκες και όρους- δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει προς εντελώς διαφορετική κατεύθυνση!Για να κατανοήσετε όλοι τι ακριβώς εννοώ, σας παραθέτω ένα χαρακτηριστικό και εξόχως «διδακτικό» παράδειγμα (προς αποφυγήν)…http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=144307.Δυστυχώς, είναι φύσει αδύνατο να δοθούν τέτοιες εγγυήσεις, αφού η ιστορία μας διδάσκει πως συνήθως ο πολιτικός χρόνος είναι κατά πολύ συντομότερος του χρόνου εφαρμογής και ωρίμανσης κάθε επιχειρούμενης αλλαγής.Προφανώς και δεν πιστεύει κανείς ότι κάτι τέτοιο συμπεριλαμβάνεται στις προθέσεις του νομοθέτη (αυτό άλλωστε, θα ήταν αδιανόητο για την κοινωνία μας)!Αλλά η αδυναμία να αποκλεισθεί ένα ακραίο και ανεπιθύμητο φαινόμενο, φρονώ ότι καθιστά επικίνδυνη -τουλάχιστον- την εν λόγω ρύθμιση.Και ιδιαίτερα, όταν ορισμένοι μάλλον θα …εύχονταν να βρούν έτοιμη και ψηφισμένη μια τέτοια πρόβλεψη και «καλλιεργημένο» το τοπίο, ώστε να το εκμεταλλευθούν δεόντως! 2. Εκτός αυτού, με τις διατάξεις του άρθρου 7, αναβιώνει στη δημόσια διοίκηση και στον εργασιακό της χώρο, το φαινόμενο της «ιατρικοποίησης» (medicalization) της εργασίας. Οι επικίνδυνες αυτές θεωρήσεις αυτές μπορεί να γίνουν αντιληπτές ως προσεγγίσεις που στην ουσία υποστηρίζουν ότι η ιατρική παράγει «πειθήνια σώματα» (docile bodies) (βλ. Williams and Calnan, 1996).Επισημαίνεται, ότι πέρασαν ήδη 40 και πλέον χρόνια, που η σύγχρονη κοινωνιολογία με την οριστική καταδίκη του βιοιατρικού μοντέλου και την επικράτηση της ολιστικής προσέγγισης της υγείας και της ασθένειας, έχει απορρίψει την ως άνω πρακτική, ως αναχρονιστική και επικίνδυνη.Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της άποψης, η ιατρική παρεμβαίνει και επηρεάζει αρνητικά ολοένα και περισσότερες πτυχές του καθημερινού βίου, με σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες και με επιπτώσεις ακόμη και σε ασφαλιστικά ζητήματα (βλ. «κοινωνικός Καιάδας»). Για παράδειγμα, μπορεί κάλλιστα να δοθεί αφορμή σε εταιρίες, ώστε να ζητούν αυξημένα ασφάλιστρα προκειμένουν να ασφαλίζουν εργαζόμενους ή/και δεν θα αποζημιώνουν εργαζομένους, που θα αποτελούν στην πράξη τα θύματα ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. 3. Το σημαντικότερο όλων όμως, είναι ότι η εν λόγω διάταξη καταστρατηγεί την ισχύουσα νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, η οποία -σημειωτέον- επιτάσσεται από Διεθνείς Συνθήκες και Συμβάσεις. Για την ακρίβεια, η διάταξη «επιβουλεύεται» την ίδια την λειτουργία θεσμών, όπως η Ιατρική της Εργασίας, ο Τεχνικός Ασφάλειας, οι Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας, αφού επιχειρείται η δια της πλαγιοκόπησης κατάργησή τους στην πράξη. 4. Τέλος, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός, ότι αρκετοί πρόθυμοι -που προφανώς «ορέγονται να βολευθούν» σε θέσεις ελεγκτικών επιτροπών ιατρονομικού τύπου- έσπευσαν να προτείνουν τροποποιήσεις της προκείμενης διάταξης, πράγμα που μπορεί εύκολα οποιοσδήποτε να διαπιστώσει διαβάζοντας προηγούμενα σχόλια.Είναι ηλίου φαεινότερον ότι το μόνο που στοχεύουν, είναι να την «φέρουν στα δικά τους μέτρα», δηλαδή όπως ακριβώς τους εξυπηρετεί.Καλό θα είναι λοιπόν, να προσεχθεί αυτό το τελευταίο, ώστε να μην τους γίνει τόσο εύκολα το …χατήρι (κάτι που εύλογα μπορεί να εκληφθεί και ως «ρουσφετάκι»).