Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αναστασία Αρχοντίδου
Στο άρθρο 5Τα πιστοποιητικά υγείας προτείνω να ανανεώνονται ανά πενταετία όπως συμβαίνει για τα πιστοποιητικά υγείας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ.γενικές εξετάσεις αίματος, θώρακος, ψυχική υγεία κ.λ.π.). Το βρίσκω απαραίτητο διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι σε καθημερινή βάση συναλλάσονται με δεκάδες πολίτες (ειδικά στα γκισέ). Στο άρθρο 6Σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες προτείνω να υπάρχουν κυρώσεις όχι μόνο για τον υπάλληλο αλλά και για τον θεράποντα ιατρό ο οποίος χορηγεί ψευδείς αναρρωτικές άδειες ζημιώνοντας το ασφαλιστικό ταμείο του υπαλλήλου και κατ’ επέκταση το δημόσιο. Στο άρθρο 2Εφόσον επρόκειτο να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα στο οποίο θα καθορίζονται τα προσόντα των προϊσταμένων, προτείνω στο ίδιο Προεδρικό Διάταγμα να καθοριστεί ο τρόπος αναγνώρισης επταετούς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα συναφούς αντικειμένου με τον κλάδο του υπαλλήλου στο δημόσιο, διότι απ’ το 2011 που ψηφίστηκε ο ν. 4024 δεν έχει διευθετηθεί το θέμα. Εκτιμώ ότι είναι αρκετοί οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να αναγνωρίσουν επταετίες και θα βοηθηθούν και τα ασφαλιστικά ταμεία διότι με την αναγνώριση θα πρέπει να πληρωθούν εισφορές επτά ετών στα ασφαλιστικά ταμεία του δημοσίου. (π.χ. υπάλληλος Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίος έχει κωλημένα ένσημα στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής ή βοηθός λογιστή να μπορεί να αναγνωρίσει την επταετία του η οποία είναι συναφής με τον κλάδο του) Γενική παρατήρησηΣε κανένα άρθρο δεν βρήκα αναφορά για τον τρόπο αντιμετώπισης υπαλλήλων οι οποίοι δεν πιάνουν τους στόχους, είτε εσκεμένα, είτε λόγω έλλειψης προσόντων. Θα υπάρξει ειδική μέριμνα και χρόνος βελτίωσης τους? (είτε με επιμορφωτικά σεμινάρια, είτε ένα εξάμηνο προσαρμογής στα νέα δεδομένα? Δεν είναι εύκολο να αλλάξουν εργασιακές συνήθειες χρόνων και νοοτροπίες)
 
 
Αλεξανδρος Τακτικός
Η επιλογή των προϊσταμένων. Η στοχοθεσία στην εναρξη της θητείας θα πρεπει να ορίζεται επακριβώς ύστερα απο πρόταση του παλαιού προιστάμενου και έγκριση της απο το αρμόδιο διοικητικό όργανο, ύστερα και απο την δοκιμαστική υπηρεσία του νέου προϊσταμένου μαζί με τον παλαιό για δύο μήνες τουλάχιστον.Ο νέος προίστάμενος θα υπογράφει την αποδοχή της στοχοθεσίας.
 
 
Κωνσταντίνος Παπαιωάννου
Χρειάζεται και εδώ αναφορά και στο άρθρο του Ν.3584/2007 του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών υπαλλήλων.Δεν αναφέρεται σε κανένα άρθρο για τις αναρρωτικές.
 
 
thkar
Είναι λάθος να καταργηθεί η αναρρωτική άδεια με υπεύθυνη δήλωση. Θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα και στους υπαλλήλους και στις Υπηρεσίες προσωπικού και φόρτο εργασίας περιττό σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία κλπ. Φανταστείτε άνθρωπος που αρρώστησε από μια ίωση και σε δυο μέρες γίνεται σχετικά καλά και γυρίζει στην Υπηρεσία, τη μία από τις δύο να την περάσει μέσα σε Νοσοκομείο περιμένοντας τη σειρά του. Πρόσφατα βρέθηκα σε Νοσοκομείο, σε παθολογικό τμήμα και η αναμονή μου σ’ αυτό ήταν 6 ώρες! Είναι υπερβολή να θεωρείται η δυνατότητα απουσίας λόγω ασθένειας 4 ημερών ετησίως «κατάχρηση»!
 
 
Αλεξάνδρα
Φρονώ ότι στην §3 πρέπει να προβλεφθεί ως εξαίρεση για την απαίτηση γνωμάτευσης Δ/ντή κλινικής ή επικεφαλής μονάδας δημόσιου νοσοκομείου η περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης του ασθενούς σε νοσοκομείο (π.χ. παθήσεις οξέων κρίσεων οσφυαλγίας/παθήσεων σπονδυλικής κα)διότι σε άλλη περίπτωση α) θα γίνουν άδικες περικοπές β) θα επιφορτισθούν τα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ για τις μεταφορές των ασθενών και γ) οι ίδιοι οι ασθενείς θα υποβληθούν σε περαιτέρω ταλαιπωρία, προκειμένου να είναι δικαιολογημένη η απουσία του υπαλλήλου. Η επίκληση από πλευράς του υπαλλήλου αδυναμίας μετακίνησης δεν μπορεί εξάλλου να είναι ψευδής όταν θα απαιτείταικατά την έλευσή του στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή όπως και ήδη γίνεται, η προσκόμμιση των απαραίτητων εξετάσεων (μαγνητική τομογραφία κ.λπ)όπου το πρόβλημα είναι ή όχι εμφανές.