Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννος Γραμματίδης
Εάν στήν έννοια τής «κάθε άλλης λεπτομέρειας» περιλαμβάνονται καί χρηματική αποζημίωση τών μελών τών επιτροπών, τότε από τήν σύνθεσή τους δέν θά πρέπει νά αποκλείονται καί ιατροί από ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματ ή απλώς ιδιώτες ιατροί γιά τούς ίδιους λόγους πού ανέφερα στόν σχολιασμό τού άρθρου 5 αλλά καί σεβασμό στήν αρχή τής ισότητας.
 
 
lala
θα πρέπει να ληφθεί μνεία πλέον για τις περιπτώσεις που η ασθένεια προκλήθηκε από εργαστικό ατύχημα κατά την ώρα εργασίας.
 
 
lala
θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα αίτησης αναρρωτικής από το πλησιέστερο συγγενικό πρόσωπο, γιατί σε περίπτωση που ο άλλος δεν είναι ικανός να γράψει (σπάσιμο χεριού) ή νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή δεν είναι ψυχικά υγειής πως θα ασχοληθεί με την αίτηση.
 
 
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
Η Ε.Σ.ΑμεΑ. ζητάει την από κοινού εξέταση του παρόντος άρθρου με τη Διοίκηση του ΙΚΑ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εμπλοκής των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ που η λειτουργία τους είναι στην ευθύνη του ΙΚΑ από τα οριζόμενα στην παρ. 2.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εργάζομαι σε Τμήμα Προσωπικού και δυστυχώς, οι εγκρίσεις αναρρωτικών αδειών που προωθούνται για έγκριση στην αρμόδια Πρωτοβάθμια Επιτροπή, καθυστερούν υπερβολικά (με καθυστερήσεις ίσως και έτους, και πολλές φορές δεν επιστρέφονται και ποτέ) με αποτέλεσμα να εγκρίνονται στο σύνολό τους διότι όταν καλείται, αν καλείται, ο υπάλληλος, έχει ήδη θεραπευτεί. Πραγματικά θεωρώ ότι δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος της άδειας, λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας των επιτροπών.Επίσης, θεωρώ ότι πολύ σωστά αλλάζετε την παραγραφή των αδειών και μεγαλώνετε το διάστημα σε οκτώ έτη,πραγματικά από κάποιους υπαλλήλους γίνεται φοβερή κατάχρηση των δικαιούμενων αδειών τους με αποτέλεσμα να εργάζονται το μισό έτος και το μισό να κάθονται και μετά από πενταετία να παραγράφονται αναρρωτικες άδειες της τάξεως των 100-200 ημερών ανά έτος τις οποίες μετά τις ξαναχρησιμοποιούν γιατί το ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ!!!!