Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ιωάννης τσιωνάς
Την τυχόν αδυναμία του πειθαρχικού να αποφασίσει εντός προθεσμίας την πληρώνει ο υπάλληλος!!! Αυτός που έχει τεθεί σε αργία ΧΩΡΙΣ να έχει κριθεί η ενοχή του!
 
 
Μαρια Κορφιατη
Κύριε Υπουργέ, Παρακολουθώ τις προτάσεις όλων των συνδέσμων,για όλα τα υπουργεία και σχεδόν για όλα τα Νομοσχέδια. Εκείνο πού με κάνει να ανησυχώ είναι το μένος ορισμένων ανθρώπων εναντι άλλων οι οποίοι είτε είναι μεγάλοι σε ηλικία και βρέθηκαν στο Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα εδώ και πολλά χρόνια, οπότε δεν υπήρχε ΑΣΕΠ, ή έτυχε να εισαχθούν στις υπηρεσίες λόγω κάποιας γνωριμίας. Δεν φταίει κανείς. Η επόχή και οι συγκυρίες ήταν τέτοιες. Δεν φταίει ο κόσμος αν κάποιοι πολιτικοί δεν είχαν σωστές θεσεις για την πατρίδα μας και μας οδήγησαν εδώ πού βρισκόμαστε σήμερα.Δεν ρωτήσαμε ποτέ ούτε εμείς ούτε οι γονείς μας που βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα και περνούσαμε καλά.Δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ για την πορεία αυτού του κράτους και που το οδηγούν.Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ για την εκπαίδευσή μας,την κοινωνική κατρακύλα μας,τα νοσοκομεία μας και την κατασπατάληση στον τομέα της Υγείας. Γιατί περνάγαμε καλά όλοι, για να περνάνε καλλίτερα κάποιοι άλλοι. Αλλά ας έρθω στο θέμα μας. Οταν δημιουργήθηκε το ΑΣΕΠ, για εκείνη την εποχή ήταν σωστό.Σήμερα δεν είναι.Ολοι γνωρίζουμε πως λειτουργεί.Σήμερα θα πρότεινα να κλείσειή να λειτουργήσει σε συνεργασία με τη σχολή Δημόσιας Διοίκησηςη οποία θα πρέπει να προτείνει και άλλους τρόπους αξιολόγησης εκτός των εγκυκλοπεδικών γνώσεων Αλλωστε οι νέοι σήμερα κατέχουν 2και 3 πτυχία έκαστος, χωρίς όμως αυτό να τους κάνει πιό ικανούς από κάποιους που έχουν ενα πτυχίο.Και παρακαλώ πολύ μην αντιδράσει κανείς για το ΑΣΕΠ διότι έχω στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του.Ωστόσο οι επιτυχόντες μέσω ΑΣΕΠ ας κάνουν λίγη υπομονή θα φύγουν αρκετοί υπάλληλοι και θα πάρουν τις θέσεις τους. Ομως όχι εμφύλιος μεταξύ μας.
 
 
ΠΕΤΡΟΣ
Συμφωνώ με το άρθρο, εφόσον γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις.Παράγραφος…«1. α. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι που έχουν τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας, έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης και δεν έχουν προφανή απόκλιση από την υλοποίηση της στοχοθεσίας τα προηγούμενα έτη πριν την επιλογή τους. Δεν μπορεί να κριθεί για την κάλυψη θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία σε χρονικό διάστημα το οποίο είναι μικρότερο των τεσσάρων ετών κατά την πρώτη συνεδρίαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου.Παράγραφος…5. Υπάλληλοι οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, αυτοτελούς Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Βαθμού Β΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Β΄. Υπάλληλοι, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και ανήκουν σε βαθμό κατώτερο του Α΄, με την τοποθέτηση τους κατατάσσονται στο Βαθμό Α΄. Σε περίπτωση μη επανεπιλογής σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας ή πρόωρης λήξης της θητείας του, ο υπάλληλος ανακατατάσσεται στο βαθμό που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο της υπηρεσίας του, συνυπολογιζομένου του χρόνου που διήνυσε σε θέση προϊσταμένου.