Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Άλκης Γεωργιάδης
Οι ιστιοπλόοι που συνεχώς αναπαράγονται από τις αγωνιστικές σχολές των ομίλων με ποιον τρόπο θα συμμετέχουν στους αγώνες; Θα πρέπει να αγοράσουν ιδιωτικό σκάφος (το οποίο αμέσως μετά θα το φορολογήσετε όπως με τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού); Θα συμμετέχουν μόνο σε αγωνιστικά σκάφη – εννοείται εγχρήματα – αλλά χωρίς αποδεικτικά; Και εν πάση περιπτώση πώς οφελείται ο τουρισμός από αυτήν την απαγόρευση;
 
 
ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ
Άρθρο 3, παρ. 6γ: «Για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης δεν προσμετρώνται οι ημέρες που το επαγγελματικό πλοίο, μετά τη λήψη άδειας απόπλου από την λιμενική αρχή του αφετήριου λιμένα παρέμεινε σε αυτόν πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών χωρίς να εκτελέσει ταξίδι αναψυχής εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της ναύλωσης. Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. απαιτείται και η εγγραφή στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου της Λιμενικής Αρχής απόπλου για τις ημέρες που δεν πρέπει να προσμετρηθούν.»Εφόσον το σκάφος είναι χαρακτηρισμένο επαγγελματικό, έλαβε άδεια απόπλου + υπάρχει κατάσταση επιβατών, γιατί πρέπει να αποπλεύσει ? Υπάρχουν μέρη όπως η Κέρκυρα, Ρόδος, Κως και πολλά άλλα που οι πελάτες θέλουν να μείνουν κάποιες ημέρες για να τα δουν. Υπάρχουν επίσης πελάτες με παιδιά που αν οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, προτιμούν να μείνουν ελλιμενισμένοι, παρά να φύγουν. Εάν ο σκοπός της διάταξης είναι να μην γίνονται εικονικά ναυλοσύμφωνα, τότε μπορεί η λιμενική αστυνομία με δειγματολειπτικούς ελέγχους να πετύχει τον στόχο. Συμπερασματικά η παράγραφο 6γ πρέπει να εξαληφθεί.
 
 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣ
γ) Για την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ημερών ναύλωσης δεν προσμετρώνται οι ημέρες που το επαγγελματικό πλοίο, μετά τη λήψη άδειας απόπλου από την λιμενική αρχή του αφετήριου λιμένα παρέμεινε σε αυτόν πέραν των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών χωρίς να εκτελέσει ταξίδι αναψυχής εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμβαλλομένων μερών της ναύλωσης. Σε αυτή τη περίπτωση, εκτός από την εγγραφή των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου στο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α. απαιτείται και η εγγραφή στη στήλη παρατηρήσεων του ίδιου εντύπου της Λιμενικής Αρχής απόπλου για τις ημέρες που δεν πρέπει να προσμετρηθούν. Δηλαδή αν οι πελάτες θέλουν να μείνουν στο λιμάνι αναχώρησης θα πρέπει να τους διώξουμε με το ζόρι και να ελέγχουμε αν έφυγαν την επόμενη μέρα του απόπλου
 
 
ΧΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗΒΕΡΟΓΛΟΥ
Άρθρο 4, παρ.4 εδάφιο β ¨Επίσης υποχρεούται να επιδεικνύει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, κατά την λήψη της σχετικής άδειας απόπλου, ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο ναπιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποβάλει για θεώρηση νέα κατάσταση στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, τα αποδεικτικά της ταυτοπροσωπίας επιβατών θα προσκομίζονται κατά την θεώρηση της νέας κατάστασης επιβατών καθώς και σε κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή της. Η ολική μεταβολή της κατάστασης επιβαινόντων απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης.»Η διαδικασία απόπλου στα λιμεναρχεία είναι μία ιδιαιτερως χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία. Υπάρχουν λιμεναρχεία που ψάχνουν αφορμή να μην δώσουν απόπλου, απλώς και μόνο από ευθυνοφοβία. Πρακτικά αυτή διάταξη υποχρεώνει τον αλλοδαπό κυβερνήτη να προσκομίσει τα διαβατήρια των φίλων/συνταξιδιωτών του στο λιμεναρχείο. Αυτή η διαδικασία εκτός από εξευτελιστική για τον πελάτη είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα για τους εκναυλωτές χωρίς να έχει κανένα ορατό αποτέλεσμα για τη δημόσια τάξη. Περιττή γραφειοκρατία!!! Πρέπει να εξαληφθεί οπωσδήποτε.