Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ευθύμιος Μπιμπής
΄Αρθρο 2.4 α)Ι)Η ανώτερη βία είναι γενικό. Εάν κάποια χρονιά για πολιτικούς πχ λόγους (συνεχόμενες εκλογές- πολιτική αστάθεια – συμβάν τύπου ΙΜΙΑ) έχουμε πτώση του τουρισμού. Θα θεωρηθεί ανώτερη βία; και ποιος θα το αποφασίσει;Άρθρο 2. 6. Εάν το σκάφος αλλάξει νηολόγιο πχ από Ελληνική σημαία βάλει Ιταλική ή το ανάποδο τι θα γίνει; Θα διαγραφεί και θα επανεγγραφεί στο μητρώο;
 
 
Βητας
Δεν βλέπω να υπάρχει σε κανενα σημείο του νόμου πρόβλεψη για οριστικοποίηση των grey water tanks και ενεργοποίηση των holding tanks των σκαφών, και πρόβλεψη για τις ανάλογες υποδομές στα λιμάνια που πληρώνουμε λιμανιάτικα, μιάς και πληρώνουμε αρκετά για μη υπάρχουσες υποδομές ..
 
 
Ευθύμιος Μπιμπής
Στο άρθρο 2.1.β ζητάμε να αναγράφεται στο έγγραφο εθνικότητας ότι το πλοίο είναι επαγγελματικό. Δηλαδή περιμένουμε ότι η κάθε Ευρωπαϊκή Χώρα θα εκδώσει νόμο για να αλλάξει το Έγγραφο Εθνικότητας που εκδίδει. Εμείς θα το κάναμε για κάποια άλλη χώρα;;; Επιπλέον το σκάφος χαρακτηρίζεται επαγγελματικό από άλλον φορέα (Ελλάδα-ΥΕΝ). Ο χαρακτηρισμός του σκάφους στο έγγραφο εθνικότητας είναι κατά δήλωση του πλοϊοκτήτη και μπορεί ν’ αλλάξει. Άρα προς τι όλα αυτά;
 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΛΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής, αποκλειόμενης της ναύλωσής τους για άλλο σκοπό που ρυθμίζεται από άλλες διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως άθληση, εκπαιδευτικά ταξίδια, συμμετοχή σε αγώνες, εκτέλεση θαλασσίων εκδρομών.Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης. Αντικαθίσταται ως εξής: 3.2. Η εκμετάλλευση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής επιτρέπεται μόνον με ολική ναύλωση διάρκειας τουλάχιστον οκτώ (8) ωρών υπολογιζόμενης από την αναχώρηση του πλοίου από τον λιμένα απόπλου έως και την τελική αποβίβαση των επιβατών με τον κατάπλου του πλοίου και τη λήξη του ναυλοσυμφώνου και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση ταξιδιού αναψυχής.Ναύλωση για μεταφορά προσώπων με εισιτήριο ή πραγμάτων με ναύλο απαγορεύεται.Ρητά επιτρέπεται η εκτέλεση μέχρι δύο συμβάσεων ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Στην περίπτωση αυτή οι συμβάσεις ναύλωσης εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου, θα υπολογίζονται ως μία ημέρα ναύλωσης. Τεκμηρίωση: Ο περιορισμός είναι επιβαρυντικός για τα σκάφη με ελληνική σημαία. Στην περίπτωση που οι ναυλωτές δεν μπορούν να ναυλώσουν ελληνικά επαγγελματικά σκάφη / πλοία αναψυχής για τη συμμετοχή τους σε αγώνες αναγκαστικά θα απευθυνθούν στη γείτονα χώρα. Έτσι, θα συμμετέχουν σε αγώνες που διοργανώνονται στην Ελλάδα με τουρκικές σημαίες…!Σε ότι αφορά στο κομμάτι της εκπαίδευσης, ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν καταστρεπτικό για τις περισσότερες σχολές. Καταστροφή των σχολών σημαίνει καταστροφή της βάσης της πυραμίδας των ενασχολούμενων με τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Όσο λιγότεροι νέοι ιστιοπλόοι εισέρχονται στο χώρο, τόσο λιγότεροι θα είναι αυτοί που θα νοικιάζουν σκάφη, ή θα εξελίσσονται επαγγελματικά στο χώρο.Επίσης, τα ελληνικά διπλώματα θα απαξιωθούν πλήρως και θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση στην Ελλάδα να χρησιμοποιούμε διπλώματα που θα βγάζουν ξένες σχολές (με σκάφη που δρουν ανεξέλεγκτα στην Ελλάδα)! 3.4. α) Επιβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων πέραν αυτών πουαναγράφονται στη θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας κατάστασηεπιβαινόντων ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, δεν επιτρέπεται, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά από τοναυλοσύμφωνο με την αναγραφή των ονοματεπωνύμων των προσώπων που θα επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν και του λιμένα επιβίβασής ή αποβίβασής τους ή αν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Αντικαθίσταται ως εξής: 3.4. α) Επιβίβαση ή αποβίβαση στο επαγγελματικό πλοίο αναψυχής άλλων προσώπων πέραν αυτών που αναγράφονται στη θεωρημένη από τη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας κατάσταση επιβαινόντων ή οριστική αποβίβαση ενός ή περισσότερων από τους επιβαίνοντες, πριν από τη λήξη του ναυλοσυμφώνου, δεν επιτρέπεται, παρά μόνο ύστερα από θεώρηση στην πλησιέστερη Λιμενική Αρχή νέας κατάστασης επιβαινόντων ήαν πρόκειται για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία. Τεκμηρίωση: Πρόκειται για μια διάταξη που θα αυτοαναιρεθεί καθώς δεν είναι εφικτός ο έλεγχος. Είναι δε παράλογος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός. 3.7.β) Στην περίπτωση εκναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., οποιουσδήποτε δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Τα αντίστοιχα ταξίδια αναψυχής δεν μπορούν να διαρκούν συνολικά περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την περίοδο από 15ης Ιουνίου έως και 15ης Σεπτεμβρίου. Αντικαθίσταται ως εξής: 3.7.β) Στην περίπτωση εκναύλωσης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής σε παρένθετα πρόσωπα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, δεν παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον Φ.Π.Α., οποιουσδήποτε δασμούς ή επιβαρύνσεις καυσίμων και λιπαντικών που προβλέπονται για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής. Τεκμηρίωση: Αυτή η παράγραφος αντίκειται στο σκεπτικό της μεικτής χρήσης η οποία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της δραστηριότητας. Η απαξίωση των επαγγελματικών σκαφών είναι τόσο μεγάλη που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλυφθεί από το κέρδος από τα ναύλα, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο κρίσης που διανύουμε. Ως εκ τούτου, η κτήση επαγγελματικού σκάφους δεν αποτελεί κερδοφόρο επένδυση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Εάν κάποιος αφαιρέσει το κίνητρο της χρήσης σε παρένθετα πρόσωπα τότε δεν θα υπάρξει καμία σχετική επένδυση και κατ’ επέκταση ανάπτυξη στο χώρο και θα παραδώσουμε τον κλάδο στα χέρια των σκαφών της Τουρκίας και της Κροατίας. Εφόσον δε από τη χρήση αυτή θα προκύπτει ΦΠΑ από το ναύλο και τα καύσιμα, το Κράτος μόνον κέρδος έχει και όχι ζημία.
 
 
ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΘΕΜΑ: Διαβούλευση Σχεδίο Νόμου ‘‘Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις‘‘Στα πλαίσια της διαβούλευσης του ως άνω σχεδίου νόμου και εκπροσωπώντας την Ένωση Μαρινών Ελλάδας (ΕΜΑΕ) σας δηλώνουμε ότι αναφορικά με τα θέματα των Φορέων Διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (Μαρίνες) που φιλοξενούν σκάφη αναψυχής και αποτελούν τα μέλη μας, έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση του Σχεδίου Νόμου, έχουμε να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις και προτάσεις : 1. Άρθρο 3. ΝαύλωσηΣτα πλαίσια της απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, στην παρ. 3 του άρθρου 3, να παρέχεται και στους φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων (μαρινών) το δικαίωμα εκναύλωσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣΤΟ Δ.Σ