Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δ. Κουναλάκης
Παράγραφος 1: Είναι δυνατόν οι γιατροί να βεβαιώνουν εάν ο ασθενής έχει ασφαλιστική ικανότητα; Τηρούν οι γιατροί αρχείο με δεδομένα που να βεβαιώνουν ασφαλιστική ικανότητα; Μήπως το 2013 θα έπρεπε τα ασφαλιστικά ταμεία να μπορούν να ξέρουν πόσα άμεσα και έμμεσα μέλη έχουν κάλυψη για περίθαλψη; Παράγραφος 2: Σε μεταγενέστερο νόμο του ΠΔ 121/2008 δίδεται η δυνατότητα αντιγραφής συνταγής βάση γνωμάτευσης ιατρού άλλης ειδικότητας. Με την διατύπωση αυτή, το καταργείτε αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, κανένας άλλος γιατρός δεν μπορεί να συνταγογραφήσει βάση γνωμάτευσης. Ορίζοντας τον συνταγογράφο ιατρό αποκλειστικά υπεύθυνο, επιτρέπετε την άρνηση της συνταγογράφησης για φάρμακα που ο συνταογογράφος δεν έχει εμπειρία από την χρήση τους και την παραπομπή του ασθενή σε αυτόν που τα συνέστησε. Παράγραφος 5 & 6: Είναι παράγραφοι που αφορούν τους φαρμακοποιούς και θα έπρεπε να βρίσκονται στο 1ο άρθρο. Παράγραφος 7: Είναι δυνατόν να απαγορεύεται και να τιμωρείται η μη καταχώρηση των φαρμάκων των συνταγών που έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά; Τι στόχο έχει αυτό; Λείπει μόνο «η βαθειά κυανή μελάνη» στην χειρόγραφη καταχώρηση. Είναι δυνατόν στην Ινδία να δίνουνε smartcard αντί για βιβλιάριο και στην Ελλάδα το 2013 να απαιτείται η χειρόγραφη καταχώρηση της ηλεκτρονικής συνταγής;;;;
 
 
Δ. Κουναλάκης
Είναι δυνατόν να μπαίνει σε πίνακα επιλαχόντων ένας γιατρός με περισσότερα προσόντα και εξειδίκευση στο αντικείμενο και να προτιμάται ένας επικουρικός ιατρός που μπορεί να έχει μόνο την εξειδίκευση; Είναι αξιοκρατία στις προσλήψεις αυτό; Με δεδομένο τον τίτλο του παρόντος σχεδίου νόμου, μπορεί να θεωρηθεί ποινή για όποιον έχει τα προσόντα αλλά δεν εργάζεται ως επικουρικός την παρούσα χρονική στιγμή που αναμένονται προσλήψεις στις ΜΕΘ;