Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννα
«Τα Κέντρα Αίματος (Κ.Α.) είναι υπηρεσίες αιμοδοσίας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)». Στην παραπάνω φράση θα πρέπει να προστεθεί εκτός από την εισήγηση του Ε.ΚΕ.Α και: «μετά από εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) και των επιστημονικών οργάνων (Εθνική Επιτροπή Αιμοδοσίας)
 
 
Ζερβού Ελευθερία
Θα πρέπει να προστεθεί και με τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο άρθρο 14 του Νόμου 3402 που η Συμβουλευτική Επιτροπή επικουρεί το ΕΚΕΑ σε θέματα Αιμοδοσίας.Επίσης γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την Αιμοδοσία. Ως εκ των αρμοδιοτήτων αυτών η Επιτροπή οφείλει να παρέχει γνώμη όσον αφορά τις προδιαγραφές λειτουργίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας Τα μέλη της Επιτροπής ΑιμοδοσίαςΠολίτη ΚωνσταντίναΚαραφουλίδου ΑναστασίαΠαραρά ΜυρσίνηΜαρτίνης ΓεώργιοςΖερβού ΕλευθερίαΚαβαλλιέρου Λίλιαν
 
 
Ζερβού Ελευθερία
Θα πρέπει να προστεθεί και με τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο άρθρο 14 του Νόμου 3402 σύμφωνα με το οποίο η Συμβουλευτική Επιτροπή επικουρεί το ΕΚΕΑ για θέματα Αιμοδοσίας.Ως εκ της αρμοδιότητας αυτής η Επιτροπή οφείλει να παρέχει γνώμη προς το ΕΚΕΑ για την διάρθρωση των Υπηρεσιών του ΕΚΕΑ όσον αφορά την κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του προσωπικού.( Ενδεικτικά Ιατροί ΕΣΥ, Επιστήμονες βιολογικών επιστημών -βιολόγοι,χημικοί,βιοχημικοί,φαρμακοποιοί,νοσηλευτές και τεχνολόγοι και άλλες ειδικότητες) Τα μέλη της Επιτροπής ΑιμοδοσίαςΠολίτη ΚωνσταντίναΚαραφουλίδου ΑναστασίαΠαραρά ΜυρσίνηΜαρτίνης ΓεώργιοςΖερβού ΕλευθερίαΚαβαλλιέρου Λίλιαν