Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ζερβού Ελευθερία
Θα πρέπει να προστεθεί και με τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αιμοδοσίας. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο άρθρο 14 του Νόμου 3402 που η Συμβουλευτική Επιτροπή επικουρεί το ΕΚΕΑ σε θέματα Αιμοδοσίας.Επίσης γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την Αιμοδοσία. Ως εκ των αρμοδιοτήτων αυτών η Επιτροπή οφείλει να παρέχει γνώμη όσον αφορά τις προδιαγραφές λειτουργίας και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Κέντρων Αίματος και των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας Τα μέλη της Επιτροπής ΑιμοδοσίαςΠολίτη ΚωνσταντίναΚαραφουλίδου ΑναστασίαΠαραρά ΜυρσίνηΜαρτίνης ΓεώργιοςΖερβού ΕλευθερίαΚαβαλλιέρου Λίλιαν