Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κόκκινος Χαραλαμπος
Σχετικά με το άρθρο 13,14Σε ότι αφορά τις μονάδες μεταμόσχευσης οργάνων και την επιλογή επικουρικων ιατρών,με δεδομένο ότι δεν υπάρχει προγράμμα εξειδίκευσης στον Ελλαδικό χώρο αλλά αποτελούν ενιαίο κομμάτι της Γενικής Χειρουργικής Καθόσον μέχρι τώρα προσλαμβάνονται Γενικοί Χειρουργοι στις θέσεις επικουρικων σε μονάδες μεταμόσχευσης οργάνων παρακαλώ όπως διευκρινιστούν τα κάτωθι:1. Τι όριζετε εξειδίκευση στη μεταμόσχευση οργάνων για τους γενικούς Χειρουργους που ειδικευτηκαν στην Ελλάδα2. Τι όριζετε προϋπηρεσία στις μονάδες αυτες, για πόσο χρονικό διάστημα καθώς και εάν υπάρχει κριτήριο προτεραιότητας μεταξύ των επικουρικων σχετικά με το χρόνο (ποσοτικά) της προϋπηρεσίας3. Εάν καταργείται η προϋπηρεσία στην επαρχία που αποτελεί το ισχυρότερο κριτήριο εώς σήμερα για την επιλογή θέσεως μεταξύ των επικουρικων ιατρών. Ευχαριστώ,Κόκκινος ΧαράλαμποςΧειρουργοςΤηλ 6974861248