Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Eθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
H Ε.Σ.ΑμεΑ σε σχέση με τον τομέα της ψυχιής υγείας παραθέτει τις εξής προτάσεις της οι οποίες είναι σημαντικές για τους ψυχικά πάσχοντες. Οι προτάσεις αφορούν τόσο στο πρωτοβάθμιο όσο και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο. Προτάσεις Τομέας Ψυχικής Υγείας Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο  Σύσταση ιατροπαιδαγωγικών κέντρων σε όλη τη χώρα για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση της ψυχικής αναπηρίας και επέκταση της λειτουργίας τους κατά τις απογευματινές ώρες στη βάση της πρόβλεψης του Σχεδίου Νόμου για ολοήμερη λειτουργία των Νοσοκομείων . Επίσης επέκταση της λειτουργίας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας κατά τις απογευματινές ώρες. Θέσπιση της κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας για άτομα με ψυχική αναπηρία με στόχο την άμεση παρέμβαση στην κρίση και την αποφυγή της εισαγωγής σε ψυχιατρικές κλινικές, των οποίων το οικονομικό τους κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Κέντρων Ημέρας για Άτομα με Ψυχική Αναπηρία με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των χρηστών υπηρεσιών υγείας, αλλά και τη διευκόλυνση των οικογενειών τους. Φορείς λειτουργίας αυτών των Κέντρων μπορεί να είναι Σύλλογοι για την Ψυχική Υγεία σε συνεργασία με Δήμους. Με στόχο τη σωστή ενημέρωση του πληθυσμού για τη φύση και τις ιδιαιτερότητες της ψυχικής αναπηρίας, τη μείωση του στίγματος και των προκαταλήψεων σε βάρος των ατόμων με ψυχική αναπηρία και των οικογενειών τους, προτείνεται η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) και των Οργανώσεων των ίδιων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Έργο της Επιτροπής θα είναι η εκπόνηση Μακροχρόνιου Σχεδίου Δράσης Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης για την Ψυχική Αναπηρία, το οποίο θα υποβληθεί για εφαρμογή στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο  Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ», άμεση λειτουργία ψυχιατρικών κλινικών σε όλα τα Νομαρχιακά και Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας με βάση το σχεδιασμό του ΥΥΚΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους – το καθημερινό φαινόμενο των «ράντζων» – και η νοσηλεία των ατόμων με ψυχική αναπηρία να πραγματοποιείται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Προσλήψεις ψυχιατρικών νοσηλευτών στις ψυχιατρικές κλινικές για να αποφευχθεί το φαινόμενο των καθηλώσεων και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. ΙΙΙ. Στο επίπεδο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης  Με στόχο τη θέσπιση νέου αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την απασχόληση των ατόμων με ψυχική αναπηρία μέσω Κοι.Σ.Π.Ε., προτείνεται η συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών για τη Ψυχική Υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.) και των Οργανώσεων των ίδιων των ατόμων με ψυχική αναπηρία. Επέκταση σε όλη τη χώρα δημιουργίας στεγαστικών δομών, οικοτροφείων, ξενώνων και κυρίως προστατευμένων διαμερισμάτων, για άτομα με ψυχική αναπηρία. Εφαρμογή προγραμμάτων αναδοχής και στα άτομα με ψυχική αναπηρία . Κατάργηση της παρ. 9. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011Σύμφωνα με την έκθεση ειδικής επιτροπής ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές του Υπουργείου Υγείας (αρ. παρωτ.οικ. 40/26-6-2012) προτείνουμε την κατάργηση διατάξεων με τις οποίες συμμετέχουν στη δαπάνη περίθαλψης τους άτομα με ψυχικές παθήσεις μέσω του μέτρου παρακράτησης συντάξεων τους.