Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δ. Κουναλάκης
Είναι δυνατόν να μπαίνει σε πίνακα επιλαχόντων ένας γιατρός με περισσότερα προσόντα και εξειδίκευση στο αντικείμενο και να προτιμάται ένας επικουρικός ιατρός που μπορεί να έχει μόνο την εξειδίκευση; Είναι αξιοκρατία στις προσλήψεις αυτό; Με δεδομένο τον τίτλο του παρόντος σχεδίου νόμου, μπορεί να θεωρηθεί ποινή για όποιον έχει τα προσόντα αλλά δεν εργάζεται ως επικουρικός την παρούσα χρονική στιγμή που αναμένονται προσλήψεις στις ΜΕΘ;