Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιάννης
Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση, ποιά η αιτία και ποιος ο στόχος, που ενώ στον τομέα των υπεραστικών μεταφορών επιβατών, υπάρχει και εφαρμόζεται ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, που ομόφωνα ψηφίσθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, ο ν. 2963/2001, δια του οποίου και έως 31-12-2019 έχει νομοθετικώς ανατεθεί (σύμβαση αμφοτεροβαρής) στις ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα ΚΤΕΛ (60 περίπου σε όλη τη χώρα), έργο και υπηρεσίες ασφαλείς, ποιοτικές και αξιόπιστες, χωρίς κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο, επιχειρείται η ανατροπή του με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο; Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση, πώς με το νομοσχέδιο της διαβούλευσης, τοπικές αρμοδιότητες που με το ν. 3852/2010 «περί ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος εκχωρήθηκαν στις Περιφέρειες ή στους Δήμους, ανακαλούνται και επαναφέρονται σε μια «Ρυθμιστική Αρχή», ανεξάρτητη απ’ τους τοπικούς υπεύθυνους φορείς για την παροχή των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών κατά το Σύνταγμα και το ν. 3852/2010, αλλά και απ’ το Κράτος (Υπουργεία – Κυβέρνηση). Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση, πώς ενώ με τον υποχρεωτικό για τη χώρα μας Κανονισμό 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέπεται η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας με στόχο έως 3-12-2019 να έχουν εφαρμογή οι υποχρεωτικές κοινοτικές κατευθύνσεις δια του ως άνω Κανονισμού, η Κυβέρνηση με ελλειπές και ασαφές νομοσχέδιο (ως αυτό της διαβούλευσης) επιχειρεί ένα αβέβαιο αποτελεσματικότητας «άλμα» (στο κενό φοβάμαι), που μόνο αναστάτωση και απρόβλεπτες (δυστυχώς δυσοίωνες) επιπτώσεις θα έχει στους εξυπηρετούμενους πολίτες (αυξημένα κόμιστρα, υποδεέστερες υπηρεσίες), στον Κρατικό Προϋπολογισμό η στους Προϋπολογισμούς των Περιφερειών (αποζημιώσεις), στην ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι 10ετείς αναθέσεις θα λειτουργούν αποτρεπτικά σε σημαντικές επενδύσεις), στις θέσεις εργασίας (άραγε ποιές οι επιπτώσεις στους 15.000 Εργαζόμενους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα ΚΤΕΛ), κλπ. Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση, πώς αφού προβλέπονται δια του νομοσχεδίου και αναθέσεις αποκλειστικού δικαιώματος με αποζημιώσεις, δεν προβλέπονται σε κανένα άρθρο του πηγές πόρων για την Ρυθμιστική Αρχή. Μήπως θα έπρεπε αυτά να έχουν αποσαφηνιστεί και ρητώς προσδιοριστεί δια του νομοσχεδίου; Ή μήπως η έλλειψη πόρων θα γίνει αιτία να μετατραπούν και οι νέοι Ανάδοχοι σε προβληματικές επιχειρήσεις όπως οι γνωστές ΔΕΚΟ με τα συνεχώς αυξανόμενα δάνεια; Αναρωτιέμαι και δεν μπορώ να δώσω απάντηση πώς δεν υπάρχει η παραμικρή ρύθμιση στο νομοσχέδιο, για τους 15.000 περίπου εργαζομένους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα ΚΤΕΛ. Εργαζόμενοι που κάτω από δύσκολες εργασιακές συνθήκες (όπως είναι του Οδηγού υπεραστικού λεωφορείου), που μπορεί να έχουν διανύσει 10-15-20-25 ή και 30 χρόνια εργασίας, θα βρεθούν ανασφαλείς, έρμαιοι στις βουλήσεις και επιθυμίες κάθε νέας επιχείρησης; Ας μην αναφερθώ σε λοιπά εργασιακά δικαιώματα αμοιβών, κλπ. Για τις θέσεις εργασίας προβληματίστηκα ιδιαίτερα, σκεπτόμενος έναν οικογενειάρχη που όταν ανατεθεί το έργο σε ένα νέο Ανάδοχο και έχει 30 χρόνια δουλειά, είναι 55-60 ετών και το ίδιο το Κράτος του δείχνει την υποχρεωτική έξοδο στην ανεργία, την ανασφάλεια, την οικονομική ανέχεια. Επειδή όσο προβληματίζομαι δια των αναπάντητων ερωτημάτων, αυτά αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και θέλοντας, όχι μόνο μέσω των «αναπάντητων ερωτημάτων», αλλά και μέσω προτάσεων να συμβάλλω στην βελτίωση του προτεινόμενου νομοσχεδίου, προτείνω: - Να αποσυρθεί το προτεινόμενο νομοσχέδιο και να επανασχεδιαστεί με ρεαλισμό, με εφικτότητα εφαρμογής και σεβασμό (ως οφείλει η πολιτεία) στις ήδη ανατεθείσες έως 31-12-2019 υπηρεσίες υπεραστικών επιβατικών μεταφορών στις ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δια του ν. 2963/2001 και του ν. 3534/2007. - Να συνταχθεί νέο νομοσχέδιο, προσαρμοσμένο στις διατάξεις του Κανονισμού 1370/2007 του Ε.Κ., δια της ανάθεσης δια διαγωνιστικών και μόνο διαδικασιών κάθε τακτικής υπεραστικής συγκοινωνιακής υπηρεσίας, κατά γεωγραφικές περιοχές που θα συμπίπτουν με τις Περιφερειακές Ενότητες, με την αποκλειστική ευθύνη σχεδιασμού-προγραμματισμού-προκήρυξης-ανάθεσης-εποπτείας, κλπ απ’ τις Περιφέρειες της Χώρας, ως συνταγματικά ανατεθείσα και μη ανακαλούμενη αρμοδιότητα δια του νόμου περί ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. - Να υπάρχει επάρκεια χρόνου για την διαμόρφωση του νέου νομοσχεδίου (έως το τέλος του 2013) μετά από ουσιαστικό διάλογο με τις Περιφέρειες, τους υφιστάμενους μεταφορείς και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φορέα, με στοχοχρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες (μελέτες, διαγωνισμοί, αξιολογήσεις, αναδείξεις Αναδόχων, υπογραφές συμβάσεων, κλπ) έως 31-12-2018 και από 1-1-2020 να ανατεθούν οι υπηρεσίες στους Παρόχους που θα αναδειχθούν δια των διαγωνιστικών διαδικασιών. - Να νομοθετηθούν πάγιοι πόροι (από υφιστάμενους υπέρ της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης) σε ειδικούς και δεσμευτικούς για την καταβολή ενδεχομένων αποζημιώσεων στους Παρόχους, δια της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων ανάθεσης. - Να υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις διασφάλισης εργασιακών δικαιωμάτων, που κατ’ ελάχιστον πρέπει να αφορούν τις θέσεις εργασίας (εργαζόμενοι στις ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, Οδηγοί με εξαρτημένη σχέση εργασίας στους Μεταφορείς – Μετόχους των ΚΤΕΛ, αυτοαπασχολούμενοι ως Οδηγοί Μέτοχοι). - Εν τέλει, ένας Νόμος-πλαίσιο, απλός, ρεαλιστικός, αποτελεσματικός, που θα υπηρετεί τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Κανονισμού 1370/2007 του Ε.Κ. και θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητα των Μεταφορικών Επιχειρήσεων – Αναδόχων, ποιότητα και ποσότητα υπηρεσιών με βάση τη ζήτηση και την ευρωπαϊκή πολιτική, προσιτό κόμιστρο για τον πολίτη, ασφάλεια – άνεση – αξιοπιστία στο συνταγματικό δικαίωμα της κινητικότητας των πολιτών.