Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΝΗ
Θεωρώ οτι οι βασικές διαδικασίες πρέπει να εκκινήσουν από τώρα, για να έχουμε αποτελέσματα συντομότερα.Χωρίς φυσικά να υπάρξει «κενό» στο συγκοινωνιακό έργο.ο Ανάδοχος εξασφαλίζει την αποκλειστικότητα εκτέλεσης έργου και ταυτόχρονα -λόγω μικρού οικονομικού ενδιαφέροντος- και επιδότηση (αποζημίωση), δηλαδή όπου το οικονομικό ενδιαφέρον είναι πιο μειωμένο, προβλέπεται για τον Ανάδοχο και αποκλειστικό δικαίωμα και αποζημίωση (επιδότηση) ταυτόχρονα ,με διαφανή κριτήρια, επίσης κατόπιν δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού.Οι όροι Να γνωστοποιηθούν τουλάχιστον έναν χρόνο πριν, προκειμένου να προετοιμαστούν εγκαίρως όλοι οι φορείς, για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού.